900 SensePro® ploča

Dobro došli u Electrolux

Čestitamo vam na vašoj novoj intuitivnoj ploči za kuhanje tvrtke Electrolux. Odabrali ste proizvod koji sa sobom nosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacije. Ingeniozan i moderan, dizajniran je za vaše potrebe. Kad god ga koristite, možete biti sigurni u to da ćete dobiti izvrsne rezultate svaki put.

Pregled ploče za kuhanje

Upoznajte svoju novu ploču za kuhanje SensePro®. Kada je upoznate, vrijeme je da počnete kuhati.

 1. Indukcijska zona s funkcijom Pomoć pri kuhanju
 2. Indukcijska zona s funkcijama Pomoć pri kuhanju i Prženje na tavi
 3. Upravljačka ploča
 4. Indukcijska zona za kuhanje
 5. Područje s antenom OPREZ: Ne postavljajte ništa na ovaj dio ploče za kuhanje.

Pregled upravljačke ploče

Pomoću upravljačke ploče možete jednostavno pristupiti svim funkcijama svoje ploče za kuhanje.

 1. Uključivanje/isključivanje za uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje
 2. Za otvaranje i zatvaranje izbornika
 3. Prečac za funkcije kuhanja uz koje se upotrebljava sonda za hranu
 4. Odabir zoneza otvaranje klizača za odabranu zonu
 5. Indikator zonekoji pokazuje za koju je zonu aktivan klizač
 6. Za aktivaciju tajmera
 7. Klizač za prilagodbu stupnja kuhanja
 8. PowerBoostza brzo ključanje velikih količina vode
 9. Za zaključavanje upravljačke ploče
 10. Prozor infracrvene veze Hob²Hood. Nemojte ga poklapati.
 11. Pauzaza postavljanje najnižega stupnja kuhanja u svim aktivnim zonama za kuhanje
 12. Za prikaz trenutačnoga stupnja kuhanja
 13. Bridgeza spajanje zona za kuhanje
 14. Puna veza / bez signala. Za prikaz jačine signala između sonde za hranu i antene.

Pregled sonde za hranu

Pomoću bežične sonde bez baterije možete upravljati temperaturom uz savršenu preciznost.

 1. Točka mjerenja
 2. Oznaka minimalne razine
 3. Preporučeni raspon uranjanja (za tekućine)
 4. Kalibracijski kod
 5. Kuka za postavljanje sonde za hranu na rub posude
 6. Ručka u kojoj se nalazi antena

Ključne značajke

Odvojite koji trenutak kako biste se upoznali s nekima od glavnih funkcija i značajki svoje ploče za kuhanje SensePro®.

Za mjerenje temperature u funkcijama kao što su Termometar i Prženje na tavi, kao i za održavanje točne temperature za različite namirnice tijekom kuhanja pomoću tehnike sous-vide.

Kako bismo vam olakšali kuhanje, nudimo vam gotove recepte za razna jela, unaprijed određene parametre kuhanja i detaljne upute. Tu funkciju možete upotrebljavati sa sondom za hranu ili bez nje.

Za dulju pripremu vakuumiranih namirnica na niskoj temperaturi, pri čemu se čuvaju vitamini i zadržava aroma.

Za prženje raznih namirnica uz automatski postavljene razine topline. Ta vam funkcija pomaže izbjeći pregrijavanje namirnica ili ulja.

Za topljenje čokolade ili maslaca uz upotrebu niske razine topline.

Za spajanje obiju lijevih zona i upotrebu većih posuda. Tu funkciju možete upotrebljavati uz Prženje na tavi.

Za brzo ključanje velikih količina vode.

Za povezivanje ploče za kuhanje s posebnom napom. Ta funkcija brzinu ventilatora prilagođava situaciji na ploči za kuhanje.

Početak rada

Za neometan početak rada sa svojim novim uređajem slijedite ove korake.
Zapišite serijski broj.

Zapišite serijski broj prije ugradnje. Ako znate serijski broj ploče za kuhanje, lakše ćete doći do ispravne pomoći i servisne podrške, npr. ako ćete se trebati obratiti ovlaštenome servisnom centru.

Serijski broj možete pronaći na natpisnoj pločici na dnu ploče za kuhanje.

Ugradnja

Prije nego što počnete kuhati, provjerite je li vaša nova ploča za kuhanje ispravno ugrađena.

Slijedite upute koje ste primili uz uređaj. Sva spajanja na električnu mrežu mora obaviti kvalificirani električar.

Ugradbenu ploču za kuhanje možete početi upotrebljavati tek nakon postavljanja u ispravnu ugradbenu jedinicu i radnu površinu koje su u skladu s važećim standardima.

Imajte na umu: Ako je uređaj ugrađen iznad ladice,
 • predmeti koji su spremljeni u ladicu mogu se zagrijati tijekom procesa kuhanja zbog ventilacije ploče za kuhanje.
 • U ladicu nemojte stavljati komadiće ili listove papira. Papir se može uvući u ventilatore za hlađenje i oštetiti ventilatore ili sustav hlađenja.

Dodatne informacije o mjestima koja su prikladna za postavljanje ploče za kuhanje

 • Uređaj nemojte ugrađivati u blizini vrata ili ispod prozora. Vrući pribor za kuhanje može pasti s uređaja kada otvorite vrata ili prozor.
 • Ako je uređaj ugrađen iznad ladice, osigurajte udaljenost od najmanje 2 cm između dna ploče za kuhanje i dijelova pohranjenih u ladici.
 • Iz ormarića ispod uređaja uklonite sve pregradne ploče.

Dodatne informacije o električnome priključku

 • Prije nego što počnete raditi na uređaju, uvjerite se da je isključen iz izvora napajanja.
 • Uređaj mora biti uzemljen.
 • Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici spojivi s električnim vrijednostima mrežnoga napajanja.
 • Provjerite je li ugrađena zaštita od strujnoga udara.
 • Zaštita od strujnoga udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena tako da se ne može ukloniti bez alata.
 • Provjerite je li uređaj pravilno ugrađen. Labav i neispravan kabel napajanja ili utikač (ako postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje priključka.
 • Upotrebljavajte odgovarajući kabel napajanja.
 • Na kabelu upotrebljavajte spojnice protiv deformacija.
 • Pazite da se kabel napajanja ne zaplete.
 • Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće posude kada se uređaj uključi u obližnje utičnice.
 • Ne upotrebljavajte adaptere s više utičnica i produžne kabele.
 • Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu kabela napajanja obratite se ovlaštenome servisnom centru ili električaru.
 • Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku ugradnje. Vodite računa o tome da nakon ugradnje možete pristupiti utikaču.
 • Ako je utičnica labava, nemojte uključivati utikač.
 • Nemojte povlačiti kabel napajanja kako biste isključili uređaj. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

 • Upotrebljavajte samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtanje izvadite iz ležišta), sklopke i releje zemnoga spoja.
 • Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje isključivanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom širine najmanje 3 mm.
Prije prve upotrebe

Prije nego što svoje kulinarske vještine podignete na novu razinu, dopustite nam da vam pomognemo namjestiti prve postavke.

Povežite svoju ploču za kuhanje SensePro® i konfigurirajte postavke prije nego što počnete kuhati svoje prve obroke.

Početno čišćenje

Pobrinite se da ploča za kuhanje i sonda za hranu uspješno započnu s radom tako što ćete provesti lagano početno čišćenje.

Pobrinite se da ploča za kuhanje bude isključena i hladna.

 1. Ploču za kuhanje očistite mekom krpom natopljenom toplom vodom i neutralnim, blagim sredstvom za čišćenje.
 2. Sondu za hranu očistite mekom krpom natopljenom toplom vodom i neutralnim, blagim sredstvom za čišćenje.
Početne postavke

Konfigurirajte svoju novu ploču za kuhanje SensePro® u skladu sa svojim potrebama.

Kada prvi put uključite svoju ploču za kuhanje, od vas se traži da postavite jezik, svjetlinu zaslona i glasnoću zujalice.

 1. Dodirnite na jednu sekundu kako biste uključili ploču za kuhanje.
 2. Na zaslonu dobrodošlice dodirnite naredbu Start .
 3. Odaberite željeni jezik i dodirnite naredbu U redu.
 4. Odaberite željenu razinu svjetline zaslona i dodirnite naredbu U redu.
  Četvrta je razina najsvjetlija.
 5. Odaberite željenu glasnoću zujalice i dodirnite naredbu U redu.
 6. Kako biste dovršili početne postavke dodirnite naredbu U redu .
Kalibracija sonde za hranu

Kalibrirajte svoju sondu za hranu u nekoliko jednostavnih koraka i dobit ćete najbolju moguću pomoć za svoje kulinarske pustolovine.

Upotrebljavajte posudu koja ima dno promjera 180 mm.

Ispravno kalibrirana sonda za hranu mjeri temperaturu vode na 100 °C uz raspon tolerancije od +/- 2 °C.
 1. Pobrinite se da sonda za hranu bude uparena s pločom za kuhanje.
  1. Dodirnite .
  2. Odaberite Postavke uređaja > Sonda za hranu > Uparivanje.
  3. Peteroznamenkasti kod na zaslonu usporedite s kodom koji je ugraviran na sondi za hranu.
   Ako su kodovi isti, sonda za hranu i ploča za kuhanje uparene su.
  4. Dodirnite za izlaz iz izbornika.
  5. Ako ploča za kuhanje i sonda za hranu nisu uparene, uparite ih.
 2. Sondu za hranu stavite na rub posude.
 3. Posudu napunite hladnom vodom, barem do oznake minimalne razine.
  Važno: U vodu nemojte stavljati sol. Sol može utjecati na postupak kalibracije.
 4. Posudu stavite na prednju lijevu zonu za kuhanje.
 5. Dodirnite .
  Na zaslonu se prikazuje izbornik.
 6. Odaberite Postavke uređaja > Sonda za hranu > Kalibracija i slijedite upute na zaslonu.
 7. Pored zone za kuhanje dodirnite naredbu Start .
  Kalibracija započinje.
  Važno: Ako kalibracija potraje dulje od tri minute, promijenite lonac i ponovite postupak od prvoga koraka.
Kada je kalibracija gotova, na zaslonu se pojavljuje skočni prozor.
Uključivanje/isključivanje ploče za kuhanje

Dovoljan je samo jedan dodir prstom i možete početi kuhati.

Dodirnite na jednu sekundu kako biste uključili ili isključili ploču za kuhanje.
Kada isključite ploču za kuhanje, funkcija Zaključaj također se isključuje.
Upotreba upravljačke ploče

Dodirom prsta pristupite svim funkcijama ploče za kuhanje.

Simboli koji su pozadinski osvjetljeni dostupni su za upotrebu. Neki od simbola nestaju kada je ploča za kuhanje uključena. Ponovno se pojavljuju kada dodirnete zaslon.

 1. Kako biste pokrenuli funkciju tajmera (Tajmer za zonu ili Tajmer za ploču), prvo dodirnite simbol za odgovarajuću zonu za kuhanje.
 2. Dodirnite odgovarajući simbol kako biste
  • uključili ili isključili funkciju,
  • pogledali ili promijenili postavku parametara,
  • otvorili izbornik ili podizbornik.
  Odabrana funkcija uključuje se kada maknete prst sa zaslona.
  Kada uključite neke od funkcija, prikazuju se dodatne informacije. Kako biste trajno isključili prikaz informacija za neku funkciju, dodirnite prije nego što uključite tu funkciju.
 3. Dodatna mogućnost: za kretanje po popisu dostupnih mogućnosti prijeđite prstom po zaslonu.
  Brzina kretanja po popisu ovisi o brzini pokreta prstom.
  Dodirnite zaslon kako biste zaustavili kretanje po popisu.
Simboli na zaslonu

Lako se krećite po zaslonu, upoznajte se sa simbolima koji se prikazuju na zaslonu.

Simbol Funkcija
Za potvrdu odabira ili postavke

Za povratak/napredak za jednu razinu u izborniku

Za pomicanje gore/dolje kroz upute na zaslonu
Za uključivanje/isključivanje mogućnosti
Za zatvaranje skočnoga prozora
Za poništavanje postavke
Kretanje po izborniku

Krećite se po izborniku kako biste mogli uživati u svim funkcijama svoje ploče za kuhanje.

 1. Na zaslonu dodirnite za otvaranje izbornika.
 2. Dodirnite ili za kretanje po izborniku.
 3. Za izlaz iz izbornika
  • dodirnite ili
  • dodirnite desnu stranu zaslona izvan skočnoga prozora.

Svakodnevna upotreba

Što biste željeli raditi danas? Saznajte kako to učiniti.
Upotreba zona za kuhanje

Neka vam ploča za kuhanje SensePro® pomogne ostvariti kulinarske ideje.

Provjerite je li vaša posuda pogodna za indukcijske ploče.

Upozorenje:

Tijekom rada uređaja osobe kojima je ugrađen elektrostimulator srca od indukcijskih zona za kuhanje moraju biti udaljene najmanje 30 cm.

Stupanj kuhanja u određenoj zoni za kuhanje može biti ograničen ako su aktivne druge zone.

Pribor za jelo i poklopce posuda nemojte stavljati na zone za kuhanje. Mogu se jako zagrijati.

 1. Posudu stavite na sredinu zone za kuhanje.
  Indukcijske zone prilagođavaju se dimenzijama dna posude.
  Na zaslonu se prikazuje klizač za zonu za kuhanje. Vidljiv je nekoliko sekundi.
  Imajte na umu: Kako biste zatvorili klizač, dodirnite zaslon izvan područja klizača.
 2. Dodirnite klizač ili kliznite prstom do željenoga stupnja kuhanja.
  Simbol postaje crven i veći, što znači da je odabran stupanj kuhanja.

Po završetku kuhanja dodirnite simbol za odabir zone za kuhanje i postavite toplinu na 0.

Prilagodba stupnja kuhanja

Jednostavno prilagodite stupanj topline pomoću klizača.

Provjerite je li ploča za kuhanje uključena i je li na zonu za kuhanje postavljena odgovarajuća posuda.

Stupanj kuhanja u određenoj zoni za kuhanje može biti ograničen ako su aktivne druge zone. Maksimalni stupanj kuhanja vidljiv je na klizaču. Aktivne su samo bijele znamenke.

 1. Dodirnite simbol za odabir zone za kuhanje.
  Na zaslonu se prikazuje klizač za zonu za kuhanje. Klizač je uključen nekoliko sekundi.
  Imajte na umu: Kako biste zatvorili klizač, dodirnite zaslon izvan područja klizača.
 2. Dodirnite klizač ili kliznite prstom do željenoga stupnja kuhanja.
  Simbol postaje crven i veći, što znači da je odabran stupanj kuhanja.
Upotreba funkcije PowerBoost

Treba vam intenzivna toplina u trenu? Uz funkciju PowerBoost možete brzo prokuhati čak i vrlo velike količine vode te pripremiti posude za prženje kada god vam zatrebaju.

 1. Dodirnite simbol za zonu koju želite upotrijebiti.
 2. Dodirnite .
  Simbol postaje crven i veći. To znači da je snaga zone za kuhanje povećana.
  Imajte na umu:PowerBoost isključuje se automatski. Za ručno isključivanje promijenite stupanj kuhanja koji je postavljen za zonu o kojoj je riječ.
Spojite dvije zone za kuhanje u jednu.

Trebate li veću zonu za kuhanje? Dodirnite simbol za funkciju Bridge i spojena je zona spremna.

Spojene zone za kuhanje djeluju kao jedna, s istim grijanjem.
 1. Uključite ploču za kuhanje.
 2. Postavite posude na dvije lijeve zone za kuhanje.
  Važno: Posude moraju pokrivati središta obiju zona. Posude ne smiju prijeći granice označenoga područja.
 3. Na zaslonu dodirnite kako biste spojili zone za kuhanje.
  Simbol zone mijenja se.

Kako biste isključili funkciju, dodirnite .

Specifikacije zona za kuhanje

Saznajte informacije o ispravnim veličinama posuda, kao i o maksimalnom trajanju funkcije PowerBoost za svaku zonu za kuhanje.

Snaga zona za kuhanje djelomično ovisi o materijalu i promjeru posuda. Zbog učinka posuda iskustvena vrijednost parametara može se ponešto razlikovati od navedene vrijednosti. Za optimalne rezultate kuhanja nemojte upotrebljavati posude koje imaju promjer veći od navedenoga.

Zona za kuhanje Nazivna snaga (maks. stupanj kuhanja) [W] PowerBoost [W] PowerBoost, maksimalno trajanje [min] Promjer posude [mm]
Prednja lijeva 2300 3200 10 125 – 210
Stražnja lijeva 2300 3200 10 125 – 201
Prednja srednja 1400 2500 4 125 – 145
Stražnja desna 2300 3600 10 205 – 240
Preporuke za stupnjeve kuhanja

Upotrebljavajte odgovarajuće stupnjeve kuhanja kako biste postigli sjajne rezultate kuhanja i usto uštedjeli energiju.

Odnos između stupnja kuhanja koji se upotrebljava na zoni za kuhanje i potrošnje energije nije linearan. Kada povećate stupanj kuhanja, to povećanje nije proporcionalno povećanju potrošnje energije. To znači da upotrebljavate manje od pola snage zone za kuhanje na kojoj upotrebljavate srednji stupanj kuhanja.

Popis preporuka za stupnjeve kuhanja

Odaberite odgovarajući stupanj kuhanja za svoj obrok kako biste postigli sjajan rezultat i uštedjeli energiju.

Stupanj kuhanja Upotrebljavajte za: Vrijeme (min) Savjeti
1. održavanje kuhanih namirnica toplima po potrebi Posude poklopite poklopcem.
12 nizozemski umak, otapanje: maslaca, čokolade, želatine 5 – 25 Povremeno promiješajte.
12 zgušnjavanje: mekani omleti, pržena jaja 10 – 40 Kuhati poklopljeno.
23 krčkanje riže i jela na bazi mlijeka, zagrijavanje gotovih jela 25 – 50 Dodajte najmanje dvostruko više vode nego riže, jela na bazi mlijeka promiješajte usred kuhanja.
34 povrće kuhano na pari, riba, meso 20 – 45 Dodati nekoliko žlica tekućine.
45 krumpir kuhan na pari 20 – 60 Upotrijebite najviše ¼ l vode za 750 g krumpira.
45 kuhanje većih količina namirnica, variva i juha 60 – 150 Uz namirnice upotrijebite do 3 l tekućine.
67 lagano prženje: pohani odresci, teleći cordon bleu, kotleti, kosani odresci, kobasice, jetra, zaprška, jaja, palačinke, uštipci po potrebi Preokrenuti usred pripreme.
78 jako prženje, popečci od krumpira, odresci od buta, odresci 5 – 15 Preokrenuti usred pripreme.
9 ključanje vode, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu), prženje krumpirića u dubokome ulju
ključanje velikih količina vode PowerBoost je uključen.
Imajte na umu: Podatci u tablici navedeni su samo kao smjernice.
Položaj sonde za hranu

Ispravno postavite sondu za hranu i uspostavite dobru povezanost s pločom za kuhanje.

Sondu za hranu između upotreba držite u izvornoj ambalaži.

 • Pripazite da ne blokirate signal. Ako sondu za hranu upotrebljavate na prednjoj lijevoj zoni za kuhanje, na stražnju lijevu zonu nemojte postavljati velike posude. Umjesto toga veliku posudu premjestite na stražnju desnu zonu za kuhanje.

 • Sondu za hranu postavite blizu područja s antenom.
  • Lijeva strana ploče za kuhanje: na položaju od 1 do 3 sata.
  • Desna strana ploče za kuhanje: na položaju od 9 do 11 sati.

 • Sljedeći pokazatelji na zaslonu prikazuju jačinu veze između ploče za kuhanje i sonde za hranu: , , . Ako ploča za kuhanje ne može uspostaviti vezu, pojavljuje se simbol . Sondu za hranu možete pomicati duž ruba lonca kako biste uspostavili ili pojačali vezu. Ploča za kuhanje status veze osvježava svake tri sekunde.

Upotreba sonde za hranu u tekućinama

Ako ispravno postavite sondu za hranu, dobit ćete sjajne rezultate.

Sonda za hranu mjeri temperaturu do 120 °C.

Pomoću kuke sondu za hranu postavite na rub posude.
Sondu za hranu držite u okomitom položaju tako da ručka bude izvan posude.
Važno: Vodite računa o tome da sonda za hranu bude uronjena u tekućinu unutar preporučenoga raspona uranjanja. Oznaka minimalne razine mora biti prekrivena.
Upotreba sonde za hranu u krutim namirnicama

Ako ispravno postavite sondu za hranu, dobit ćete sjajne rezultate.

Sonda za hranu mjeri temperaturu do 120 °C.

 1. Sondu za hranu umetnite u najdeblji dio namirnice, do oznake minimalne razine.
  Točka mjerenja trebala bi biti u središtu namirnice.
 2. Pobrinite se da sonda za hranu bude čvrsto umetnuta u namirnicu i da ručka bude okrenuta prema dolje.
  Pripazite da metalni dijelovi sonde za hranu ne dođu u doticaj sa stijenkama posude.
 3. Ako kuhate meso ili ribu debljine 2 do 3 cm, provjerite dodiruje li vrh sonde za hranu dno posude.
 4. Ako upotrebljavate roštilj plancha grill, pobrinite se da ručka sonde za hranu bude izvan roštilja plancha grill, odnosno s njegove desne strane.
 5. Prije nego što preokrenete namirnice, uklonite sondu za hranu.
Specifikacije sonde za hranu

Tehničke specifikacije

Kontakt sonde za hranu s namirnicama odobren je.
Parametar Vrijednost
Radna frekvencija 433,05 – 434,73 MHz
Maksimalna snaga odašiljanja 5 dBm
Raspon temperature 0 – 120 °C
Priprema i kuhanje namirnica
Neka vam ploča za kuhanje SensePro® pomogne u svakodnevnome životu i u ostvarivanju kulinarskih ideja.
Pomoć pri kuhanju

Bez obzira na to želite li bez napora pripremiti svoje omiljeno jelo ili otkriti svoj kulinarski potencijal, vaša ploča za kuhanje SensePro® tu je da vam pomogne.

Pomoć pri kuhanju pruža vam gotove recepte za razna jela, unaprijed određene parametre kuhanja i detaljne upute. Dostupne mogućnosti ovise o vrsti jela koje želite pripremiti.

Neke od funkcija koje su dostupne uz Pomoć pri kuhanju uključuju:
 • tehniku sous-vide
 • prženje na tavi
 • krčkanje
 • podgrijavanje.
Možete postavljati različite parametre zahvaljujući različitim postupcima povezanima s Pomoći pri kuhanju.
 • Za Prženje na tavi možete promijeniti zadanu razinu topline. Za neka jela funkciju Prženje na tavi možete upotrijebiti uz upotrebu sonde za hranu kako biste pratili temperaturu središta namirnice.
 • Možete promijeniti zadanu temperaturu za većinu postupaka, npr. za tehniku sous-vide i poširanje.
 • Možete promijeniti zadano vrijeme ili postaviti vrijeme za trenutačnu pripremu jela. Minimalno vrijeme za tehniku sous-vide unaprijed je određeno.
Pokrenite Pomoć pri kuhanju.

Neka vam ploča za kuhanje pomogne pripremiti sjajno jelo po vašemu izboru.

Funkciju Pomoć pri kuhanju upotrebljavajte na lijevoj strani ploče za kuhanje. Za funkciju Prženje na tavi upotrebljavajte prednju lijevu zonu za kuhanje ili obje lijeve zone kada su povezane.

Važno: Posude nemojte zagrijavati prije kuhanja. Upotrebljavajte samo hladnu vodu ili tekućine.
Važno: Za Prženje na tavi slijedite upute na zaslonu. Ulje dodajte kada se posuda zagrije.
Važno: Uz Pomoć pri kuhanju funkcija tajmera radi kao Tajmer za ploču. Kada istekne zadano vrijeme, funkcija tajmera ne prekida funkciju Pomoć pri kuhanju.
 1. Dodirnite i odaberite Pomoć pri kuhanju.
  Također možete dodirnuti i odabrati Pomoć pri kuhanju.
 2. S popisa odaberite namirnicu koju želite pripremiti.
  Za svaku vrstu namirnica dostupno je više mogućnosti.
 3. Slijedite upute na zaslonu.

  Kako biste upotrijebili zadane postavke, dodirnite U redu na vrhu skočnoga prozora.

 4. Dodirnite naredbu Start i slijedite upute na zaslonu.
  Ako se u odabranome postupku kuhanja upotrebljava prethodno zagrijavanje, na kontrolnoj traci možete pratiti napredak.
 5. Ako se na zaslonu pojave upute, za nastavak dodirnite U redu, a zatim Start .
 6. Kada istekne zadano vrijeme kuhanja, oglašava se zvučni signal, a na zaslonu se prikazuju informacije. Dodirnite U redu.
 7. Dodirnite simbol uključene zone za kuhanje i odaberite Stop.
  Također možete dodirnuti ili , a zatim odabrati Stop.
 8. Za potvrdu dodirnite Da .
  Kada upotrebljavate Pomoć pri kuhanju uz tehniku sous-vide, ploča za kuhanje automatski se isključuje nakon četiri sata.
  Funkcija Pomoći pri kuhanju isključuje se.
Savjeti za Pomoć pri kuhanju

Sitni detalji koji će vam pomoći da dodatno unaprijedite svoje kulinarsko iskustvo

 • Kada kuhate tekućinu, prije kuhanja posudu napunite odgovarajućom količinom tekućine (tj. između 1 i 3 litre). Nastojte izbjegavati dodavanje tekućine tijekom kuhanja.
 • Upotrijebite poklopac kako biste uštedjeli energiju i brže postigli željenu temperaturu (to vrijedi i za prethodno zagrijavanje vode).
 • Redovito miješajte jelo tijekom kuhanja kako biste osigurali jednoliku raspodjelu temperature.
 • Sol dodajte na početku pripreme jela.
 • Odmrznite namirnice prije pripreme.
 • Povrće (kao što su brokula, cvjetača, mahune, kelj pupčar) dodajte kada voda dosegne željenu temperaturu i pojavi se skočni prozor.
 • Krumpir ili rižu dodajte u hladnu vodu prije nego što pokrenete funkciju.
 • Za variva, umake, juhe, curry, ragu, gulaš i temeljce možete upotrebljavati funkcije Podgrijavanje ili Krčkanje. Prije nego što pokrenete funkciju Krčkanje, popržite namirnice (bez sonde za hranu) i dodajte hladnu tekućinu; zatim aktivirajte funkciju Pomoć pri kuhanju.
 • Za male morske plodove (npr. komadiće/krakove hobotnice ili školjke) možete upotrijebiti Prženje na tavi.
Savjeti za Pomoć pri kuhanju – Prženje na tavi

Sitni detalji koji će vam pomoći da dodatno unaprijedite svoje kulinarsko iskustvo

Upozorenje: Upotrebljavajte samo posude s ravnim dnom.
OPREZ: Višeslojne posude upotrebljavajte samo na niskim stupnjevima kuhanja kako se ne bi previše zagrijale i oštetile.
 • Funkciju pokrenite kada je ploča za kuhanje hladna (prethodno zagrijavanje nije potrebno).
 • Ne upotrebljavajte posude s izbočenjem na sredini dna.
 • Upotrebljavajte posude od nehrđajućega čelika sa slojevitim dnom.
 • Posude različitih veličina zagrijavaju se različitom brzinom. Teške posude zadržavaju više topline od laganih, ali im je potrebno dulje da se zagriju.
 • Preokrenite namirnice nakon što dosegnu polovicu željene temperature. Vrlo debele namirnice trebaju se okretati češće (tj. jednom svake dvije minute).
 • Kako biste postigli najbolje rezultate, preporučujemo da tehniku sous-vide upotrijebite prije Prženja na tavi. Pripremljene porcije stavite na prethodno zagrijanu posudu i brzo ih ispecite s obiju strana.
Tehnika sous-vide

Kuhajte pomoću tehnike sous-vide kako bi namirnice zadržale vitamine i bogatstvo okusa.

Tehnika sous-vide način je dulje pripreme vakuumiranih namirnica na niskoj temperaturi.

Vaša ploča za kuhanje SensePro® pruža vam jasne postavke i upute koje morate slijediti.

Kuhanje namirnica na niskoj temperaturi – načela sigurnosti

Budete li vodili računa o higijeni namirnica, moći ćete opušteno uživati u kuhanju na niskim temperaturama.

Obvezno poštujte sljedeće upute kada kuhate namirnice na niskim temperaturama, npr. uz primjenu tehnike sous-vide.

 • Operite/dezinficirajte ruke prije pripreme namirnica. Upotrebljavajte jednokratne rukavice.
 • Upotrebljavajte samo kvalitetne svježe namirnice koje su bile pohranjene u odgovarajućim uvjetima.
 • Voće i povrće temeljito operite i ogulite.
 • Radnu površinu i daske za rezanje održavajte čistima. Za različite vrste namirnica upotrebljavajte različite daske za rezanje.
 • Higijeni namirnica posebnu pozornost posvetite prilikom pripreme peradi, jaja i ribe:
  • perad pripremajte na temperaturi od najmanje 65 °C, i to najmanje 50 minuta;
  • provjerite je li riba koju želite pripremiti pomoću tehnike sous-vide klasificirana kao sashimi, tj. kao posebno svježa.
 • Pripremljena jela u hladnjaku čuvajte najviše 24 sata.
 • Osobama oslabljena imunosnoga sustava ili s kroničnim zdravstvenim stanjima preporučuje se pasterizacija namirnica prije konzumacije. Namirnice pasterizirajte na 60 °C najmanje sat vremena.
Priprema namirnica za kuhanje pomoću tehnike sous-vide

Ako namirnice želite pripremati pomoću tehnike sous-vide, prvo ih trebate vakuumirati.

Važno: Namirnice spremne za pripremu uz primjenu ove tehnike možete kupiti.
 1. Začinjene namirnice stavite u vrećice sa zatvaračem ili plastične vrećice.
 2. Ako upotrebljavate plastične vrećice, upotrijebite vakuumsko brtvilo za vakuumiranje namirnica.
Kuhanje pomoću tehnike sous-vide

Kuhajte pomoću tehnike sous-vide kako bi namirnice zadržale vitamine i bogatstvo okusa.

 1. Pripremite porcije namirnica.
 2. Na prednju lijevu ili stražnju lijevu zonu za kuhanje stavite posudu napunjenu hladnom vodom.
  Upotrijebite maksimalno četiri litre vode.
 3. Dodirnite > Tehnika sous-vide.
  Možete također dodirnuti > Funkcije ploče za kuhanje > Tehnika sous-vide.
 4. Odaberite točnu temperaturu.
 5. Dodatna mogućnost: postavite vrijeme.
  Vrijeme kuhanja ovisi o debljini i vrsti namirnica.
 6. Za nastavak dodirnite U redu.
 7. Sondu za hranu postavite na rub posude.
 8. Za zatvaranje skočnoga prozora dodirnite U redu.
 9. Kako biste pokrenuli prethodno zagrijavanje dodirnite Start.
  Jednom kada lonac dosegne ciljanu temperaturu, oglašava se zvučni signal.
 10. Vakuumski zatvorene vrećice s porcijama namirnica stavite u posudu u okomitome položaju.
  Možete upotrijebiti stalak za tehniku sous-vide.
 11. Kako biste uključili funkciju dodirnite Start.
  Ako postavite Tajmer za ploču, pokrenut će se istodobno s funkcijom. Nakon isteka zadanoga vremena oglašava se zvučni signal i pojavljuje se skočni prozor. Za zatvaranje prozora dodirnite U redu.
Kako biste zaustavili ili ponovno prilagodili funkciju, dodirnite ili simbol aktivne zone, a zatim Stop. Za potvrdu u skočnome prozoru dodirnite Da .
Upotreba funkcije KeepTemperature

Precizno upravljajte temperaturom i održavajte je pomoću funkcije KeepTemperature .

Važno: Temperatura se održava uz točnost +/- 1 °C.

Funkcija se može uključiti samo za prednju lijevu ili stražnju lijevu zonu za kuhanje.

Možete pripremiti široku paletu jela poput začinjenih jela ili umaka (npr. različite vrste karija ili bouillabaissea).

 1. Dodirnite i odaberite Funkcije ploče za kuhanje > Tehnika sous-vide.
  Također možete dodirnuti i odabrati Tehnika sous-vide.
 2. Odaberite točnu temperaturu.
 3. Dodatna mogućnost: postavite vrijeme.
 4. Za nastavak dodirnite U redu.
 5. Sondu za hranu postavite na rub posude ili je umetnite u namirnicu.
 6. Kako biste pokrenuli prethodno zagrijavanje dodirnite Start.
  Jednom kada lonac dosegne ciljanu temperaturu, oglašava se zvučni signal.
 7. Za zatvaranje skočnoga prozora dodirnite U redu.
 8. Za nastavak kuhanja na postavljenoj temperaturi dodirnite Start.
  Ako postavite Tajmer za ploču, pokrenut će se istodobno s funkcijom. Nakon isteka zadanoga vremena oglašava se zvučni signal i pojavljuje se skočni prozor. Za zatvaranje prozora dodirnite U redu.
Kako biste zaustavili ili ponovno prilagodili funkciju, dodirnite ili simbol aktivne zone, a zatim Stop. Za potvrdu u skočnome prozoru dodirnite Da .
Upotreba sonde za hranu kao termometra

Tijekom kuhanja pratite temperaturu namirnica ili tekućine.

Važno: Kako biste mogli upotrijebiti ovu funkciju, barem jedna zona za kuhanje mora biti uključena.

Funkciju možete aktivirati za sve zone za kuhanje, ali samo za jednu zonu za kuhanje odjednom.

Oslonite se na tu funkciju kako biste, primjerice, zagrijali mlijeko ili provjerili temperaturu hrane za bebe.

 1. Sondu za hranu umetnite u namirnicu ili tekućinu do oznake minimalne razine.
 2. Dodirnite za otvaranje izbornika Sonda za hranu i odaberite Termometar.
  Također možete dodirnuti > Funkcije ploče za kuhanje > Termometar.
 3. Dodirnite Start.
  Sonda za hranu počinje mjeriti temperaturu. Ako nijedna zona za kuhanje nije aktivna, pojavit će se informativni skočni prozor.
Za zaustavljanje funkcije dodirnite znamenke koje označavaju temperaturu ili i odaberite Stop.
Upotreba funkcije Topljenje

Otapajte različite proizvode, npr. čokoladu ili maslac, na postojano niskome stupnju kuhanja.

Važno: Funkciju možete upotrebljavati samo za jednu zonu za kuhanje odjednom.
 1. Dodirnite za otvaranje izbornika.
 2. Odaberite Funkcije ploče za kuhanje > Topljenje.
 3. Dodirnite Start.
  Odaberite željenu zonu za kuhanje. Pojavit će se skočni prozor u kojemu se prikazuje pitanje želite li otkazati prethodnu postavku stupnja kuhanja ako je postojala.

Kako biste zaustavili funkciju, dodirnite simbol za odabir zone, a zatim dodirnite Stop.

Preporuke za kuhanje

Preporučeni postupak kuhanja, vrijeme i temperatura

Namirnica, debljina/količina namirnice, razina pripreme Postupak pripreme Temperatura središta namirnice / temperatura kuhanja (°C) Vrijeme kuhanja (min)
goveđi odrezak, debljine 2 cm, slabo pečen tehnika sous-vide 50 – 54 45 – 90
goveđi odrezak, debljine 4 cm, slabo pečen tehnika sous-vide 50 – 54 100 – 150
goveđi odrezak, debljine 6 cm, slabo pečen tehnika sous-vide 50 – 54 180 – 250
goveđi odrezak, debljine 2 cm, srednje pečen tehnika sous-vide 55 – 60 45 – 90
goveđi odrezak, debljine 4 cm, srednje pečen tehnika sous-vide 55 – 60 100 – 150
goveđi odrezak, debljine 6 cm, srednje pečen tehnika sous-vide 55 – 60 180 – 250
goveđi odrezak, debljine 2 cm, dobro pečen tehnika sous-vide 61 – 68 45 – 90
goveđi odrezak, debljine 4 cm, dobro pečen tehnika sous-vide 61 – 68 100 – 150
goveđi odrezak, debljine 6 cm, dobro pečen tehnika sous-vide 61 – 68 180 – 250
pileća prsa, 200 – 300 g, dobro pečena tehnika sous-vide 64 – 72 45 – 60
pileća prsa, 200 – 300 g, dobro pečena poširanje 68 – 74 35 – 45
pileći bataci, 200 – 300 g, dobro pečeni poširanje 78 – 85 30 – 60
svinjski odrezak, debljine 2 cm, dobro pečen tehnika sous-vide 60 – 66 35 – 60
svinjski file, 4 – 5 cm, dobro pečen tehnika sous-vide 62 – 66 60 – 120
janjeći file, debljine 2 cm, srednje pečen tehnika sous-vide 56 – 60 35 – 60
janjeći file, debljine 2 cm, dobro pečen tehnika sous-vide 64 – 68 40 – 65
janjeći hrbat (bez kostiju), 200 – 300 g, srednje pečen tehnika sous-vide 56 – 60 60 – 120
janjeći hrbat (bez kostiju), 200 – 300 g, dobro pečen tehnika sous-vide 64 – 68 65 – 120
losos, debljine 2 cm, proziran tehnika sous-vide 46 – 52 20 – 45
losos, debljine 3 cm, proziran tehnika sous-vide 46 – 52 35 – 50
losos, debljine 2 cm, proziran poširanje 55 – 68 20 – 35
losos, debljine 3 cm, proziran poširanje 55 – 68 25 – 45
tuna, debljine 2 cm, prozirna tehnika sous-vide 45 – 50 35 – 50
škampi, debljine 1 – 2 cm, prozirni tehnika sous-vide 50 – 56 45 – 45
jaja, veličine M, meko tekuće jaje tehnika sous-vide 63 – 64 45 – 70
jaja, veličine M, srednje tekuće jaje tehnika sous-vide 65 – 67 45 – 70
jaja, veličine M, manje tekuće jaje tehnika sous-vide 68 – 70 45 – 70
jaja, veličine M, meko kuhana ključanje do topline vrenja 4
jaja, veličine M, srednje kuhana ključanje do topline vrenja 7
jaja, veličine M, tvrdo kuhana ključanje do topline vrenja 10
riža, –, kuhana bubrenje 10 – 30
krumpiri, –, kuhani ključanje do topline vrenja 15 – 30
povrće (svježe), –, kuhano tehnika sous-vide 85 30 – 40
šparoge, –, kuhane tehnika sous-vide 85 30 – 40
Hob²Hood

Automatsku brigu o ventilatoru prepustite funkciji Hob²Hood kako biste se vi mogli potpuno usredotočiti na kuhanje.

Hob²Hood napredna je automatska funkcija koja povezuje vašu ploču za kuhanje s posebnom napom pomoću infracrvene veze. Brzina ventilatora automatski se prilagođava ovisno o načinu rada ploče za kuhanje i temperaturi najtoplije posude na ploči za kuhanje.

Za većinu kuhinjskih napa daljinski sustav izvorno je isključen. Aktivirajte ga prije upotrebe te funkcije.

Za automatsku upotrebu funkcije postavite automatski način rada na H1H6. Ploča za kuhanje izvorno je postavljena na H5.

Kuhinjska napa reagira kada god upotrebljavate ploču za kuhanje. Ploča za kuhanje automatski prepoznaje temperaturu posuda i prilagođava brzinu ventilatora.

Ploču za kuhanje možete postaviti tako da uključi samo svjetlo odabirom postavke H1.

Imajte na umu: Ako promijenite brzinu ventilatora na napi, zadana se veza s pločom za kuhanje isključuje. Kako biste ponovno uključili tu funkciju, isključite i ponovno uključite oba uređaja.
Imajte na umu: Za detaljne informacije o upotrebi nape pogledajte upute za upotrebu nape.
Ručna promjena načina rada za Hob²Hood

Ručnim promjenama možete utjecati na zvuk ventilatora i stišati ga.

Ako niste zadovoljni ventilatorovom bukom/brzinom, možete ručno preći iz jednoga načina rada u drugi.
 1. Dodirnite .
 2. Odaberite Postavke uređaja.
 3. S popisa odaberite Hob²Hood .
 4. Odaberite odgovarajući način rada.
  Kada završite s kuhanjem i isključite napu, ventilator u napi radi još neko vrijeme. Nakon toga vremena sustav automatski isključuje ventilator i sprječava nehotično uključivanje ventilatora sljedećih 30 sekundi.
  Svjetlo na kuhinjskoj napi isključuje se dvije minute nakon isključivanja ploče za kuhanje.
  Imajte na umu: Ako promijenite brzinu ventilatora na napi, zadana se veza s pločom za kuhanje isključuje. Kako biste ponovno uključili tu funkciju, isključite i ponovno uključite oba uređaja.
Popis načina rada za Hob²Hood
Način rada Automatsko svjetlo Ključanje Prženje
H0 Isključeno Isključeno Isključeno
H1 Uključeno Isključeno Isključeno
H2 Uključeno Brzina ventilatora 1 Brzina ventilatora 1
H3 Uključeno Isključeno Brzina ventilatora 1
H4 Uključeno Brzina ventilatora 1 Brzina ventilatora 1
H5 Uključeno Brzina ventilatora 1 Brzina ventilatora 2
H6 Uključeno Brzina ventilatora 2 Brzina ventilatora 3

Ploča za kuhanje prepoznaje proces ključanja i aktivira brzinu ventilatora u skladu s automatskim načinom rada.

Ploča za kuhanje prepoznaje proces prženja i aktivira brzinu ventilatora u skladu s automatskim načinom rada.

Način rada H2 aktivira ventilator i svjetlo i ne ovisi o temperaturi.

Imajte na umu: Ako promijenite brzinu ventilatora na napi, zadana se veza s pločom za kuhanje isključuje. Kako biste ponovno uključili tu funkciju, isključite i ponovno uključite oba uređaja.
Imajte na umu: Za detaljne informacije o upotrebi nape pogledajte upute za upotrebu nape.
Pomoć i savjeti za Hob²Hood

Izvucite ono najbolje iz funkcije Hob²Hood.

Kada ploču za kuhanje upotrebljavate uz funkciju Hob²Hood:

 • zaštitite ploču nape od izravnoga sunčeva svjetla;
 • ne usmjeravajte halogeno svjetlo na ploču nape;
 • ne prekrivajte upravljačku ploču ploče za kuhanje;
 • ne prekidajte signal između ploče za kuhanje i nape (npr. rukom, ručkom posude ili visokom posudom).
Imajte na umu: Prozorčić prijenosnika infracrvenoga signala za funkciju Hob²Hood održavajte čistim.
Imajte na umu: Ostali uređaji na daljinsko upravljanje mogu blokirati signal. Nemojte upotrebljavati takve uređaje u blizini ploče za kuhanje dok je uključena funkcija Hob²Hood.

Kuhinjske nape s funkcijom Hob²Hood

Za cijelu ponudu kuhinjskih napa koje rade s ovom funkcijom posjetite naše mrežne stranice za potrošače. Kuhinjske nape Electrolux koje rade s tom funkcijom moraju imati oznaku .

Dodatne funkcije
Korisne funkcije za pomoć u kuhinji
Postavljanje Tajmera za zonu

Neka vaša ploča za kuhanje odbrojava minute zasebno za svaku zonu za kuhanje.

Prvo za odgovarajuću zonu za kuhanje postavite stupanj kuhanja, a zatim postavite funkciju.
 1. Dodirnite simbol zone.
 2. Dodirnite .
  Na zaslonu se pojavljuje prozor izbornika za tajmer.
 3. Provjerite kako biste pokrenuli funkciju.
  Simbol se mijenja u .
 4. Pomičite prst ulijevo ili udesno kako biste odabrali željeno vrijeme.
  Npr. sate i/ili minute.
 5. Za potvrdu odabira dodirnite U redu .

  Kako biste poništili svoj odabir, odaberite .

  Kada vrijeme istekne, oglašava se zvučni signal i simbol treperi. Dodirnite za isključivanje signala.

Za isključivanje funkcije stupanj kuhanja postavite na 0.

Osim toga, lijevo od vrijednosti tajmera možete dodirnuti , a zatim pored njega dodirnuti i potvrditi svoj odabir kada se pojavi skočni prozor.

Aktivacija Tajmera za ploču

Neka vaša ploča za kuhanje odbrojava minute za ploču kao cjelinu.

Važno: Ta funkcija nema utjecaja na rad zona za kuhanje.
 1. Odaberite bilo koju zonu za kuhanje.
  Na zaslonu se prikazuje odgovarajući klizač.
 2. Dodirnite .
  Na zaslonu se pojavljuje prozor izbornika za tajmer.
 3. Pomičite prst ulijevo ili udesno kako biste odabrali željeno vrijeme.
  Npr. sate i minute.
 4. Za potvrdu odabira dodirnite U redu .

  Kako biste poništili svoj odabir, odaberite .

  Kada zadano vrijeme istekne, oglašava se zvučni signal i simbol treperi. Dodirnite za isključivanje signala.

 5. Za isključivanje funkcije:
  1. Dodirnite s lijeve strane tajmera.
  2. Dodirnite pored njega i potvrdite svoj odabir kada se pojavi skočni prozor.
Štoperica

Pratite koliko dugo radi vaša zona za kuhanje.

Funkcija automatski počinje odbrojavati odmah nakon što aktivirate zonu za kuhanje.

Funkcija se ne zaustavlja kada podignete posudu sa zone za kuhanje.

Aktivacija Štoperice

Ovisno o svojim željama, uključite ili isključite funkciju Štoperica.

 1. Dodirnite za pristup izborniku.
 2. Pomičite se po izborniku kako biste odabrali Postavke uređaja > Štoperica.
 3. Dodirnite prekidač za uključivanje/isključivanje funkcije.
Poništavanje Štoperice

Poništite funkciju Štoperica kako biste odbrojavanje uskladili sa svojim kuhanjem.

 1. Dodirnite .
 2. Iz skočnoga prozora odaberite Poništi .
Funkcija započinje odbrojavanje od 0.
Pauziranje Štoperice

Privremeno pauzirajte funkciju Štoperica kako biste odbrojavanje uskladili sa svojim kuhanjem.

 1. Dodirnite .
 2. Iz skočnoga prozora odaberite naredbu Pauza.
Za nastavak rada Štoperice odaberite naredbu Start.
Zaključavanje upravljačke ploče

Zaključajte upravljačku ploču kako biste spriječili slučajnu promjenu stupnja kuhanja.

Prvo namjestite stupanj kuhanja.
Dodirnite kako biste pokrenuli funkciju.

Kako biste isključili funkciju, dodirnite na tri sekunde.

Imajte na umu: Funkcija Zaključavanje isključuje se i kada isključite ploču za kuhanje.
Aktivacija Roditeljske zaštite

Kako biste spriječili slučajni rad ploče za kuhanje, uključite Roditeljsku zaštitu.

 1. Na zaslonu dodirnite za otvaranje izbornika.
 2. Odaberite Postavke uređaja > Roditeljska zaštita .
 3. Uključite prekidač.
 4. Za uključivanje funkcije dodirnite slova AOX abecednim redom.

Za isključivanje funkcije isključite prekidač.

Za izlaz iz izbornika dodirnite ili desnu stranu zaslona izvan skočnoga prozora.

Zaustavljanje i nastavak kuhanja

Napravite stanku pa nastavite kuhati bez promjene odabranih postavki.

Važno: Tu funkciju ne možete uključiti kada upotrebljavate Pomoć pri kuhanju ili tehniku sous-vide.
Važno: Ta funkcija zaustavlja PowerBoost.
 1. Dodirnite kako biste pokrenuli funkciju.
  Pojavljuje se simbol. Sve zone za kuhanje koje rade postavljaju se na najniži stupanj kuhanja.
 2. Dodirnite za nastavak kuhanja.
  Postavke koje upotrebljavate za kuhanje ponovno se aktiviraju.
Automatsko isključivanje povećava sigurnost.

U određenim se situacijama vaša ploča za kuhanje automatski isključuje ili deaktivira zone za kuhanje.

Vaša ploča za kuhanje automatski će se isključiti ako:

su sve zone za kuhanje isključene.
Ako nijedna zona za kuhanje nije uključena, ploča za kuhanje isključuje se radi uštede energije.
na upravljačkoj ploči nešto stoji dulje od deset sekundi
Ako prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili stavite nešto na nju (posudu, krpu itd.), oglašava se signal i ploča za kuhanje isključuje se. Uklonite predmet o kojemu je riječ ili očistite upravljačku ploču.
se ploča previše zagrijava.
Vaša ploča za kuhanje isključuje se kada postane previše vruća, npr. kada se pregrije prazna posuda. Prije nego što ponovno upotrijebite ploču za kuhanje, pričekajte da se zona za kuhanje ohladi.
upotrebljavate pogrešan pribor za kuhanje ili u određenoj zoni nema posuda.
Bijeli simbol zone za kuhanje treperi, a indukcijska zona za kuhanje automatski se isključuje nakon jedne minute.
ne isključite zonu za kuhanje i ne promijenite stupanj kuhanja.
Nakon određenoga vremena javlja se poruka i ploča za kuhanje isključuje se. Vrijeme ovisi o stupnju kuhanja.
Odnos između stupnja kuhanja i vremena Automatskoga isključivanja

Što je toplija zona za kuhanje, to je vrijeme Automatskoga isključivanja kraće.

Stupanj kuhanja Ploča se isključuje nakon
1 – 2 6 sati
3 – 5 5 sati
6 4 sata
7 – 9 1,5 sat
Indikator preostale topline

Uz taj indikator možete lakše izbjeći dodirivanje vrućih površina.

Upozorenje: Postoji opasnost od opeklina zbog preostale topline.

Indukcijska ploča proizvodi toplinu potrebnu za kuhanje izravno na dnu posude. Posuda zauzvrat zagrijava staklokeramičku površinu ploče za kuhanje.

Indikator preostale topline OptiHeat Control prikazuje razinu preostale topline kao III, II ili I, pri čemu je III najviša razina.

Öko Timer (Ekotajmer)

Kako biste uštedjeli energiju, zona za kuhanje isključuje se prije završetka odbrojavanja.

Razlika između vremena rada i vremena odbrojavanja ovisi o stupnju kuhanja i trajanju postupka kuhanja.

Postavke uređaja

Konfigurirajte svoju ploču za kuhanje SensePro® u skladu sa svojim potrebama.

Možete promijeniti postavke za korisne stvari poput jezika, svjetline zaslona i tonova tipki svoje ploče za kuhanje.

Odabir jezika

Želite li promijeniti jezik nakon početnoga postavljanja? Odaberite željeni jezik u nekoliko jednostavnih koraka.

 1. Na zaslonu dodirnite za otvaranje izbornika.
 2. Odaberite Postavke uređaja > Jezik.
 3. Odaberite željeni jezik.
 4. Na zaslonu dodirnite Da .
 5. Dodirnite za zatvaranje izbornika.
Postavljanje tonova tipki

Odaberite kako bi ploča za kuhanje trebala zvučati kada dodirnete tipke na upravljačkoj ploči.

 1. Dodirnite na zaslonu.
 2. Odaberite Postavke uređaja > Postavljanje > Tonovi tipki.
 3. Odaberite željenu mogućost
  • bez zvuka,
  • klik (zadano),
  • bip.
 4. Dodirnite U redu.
 5. Dodirnite za zatvaranje izbornika.
Postavljanje glasnoće zujalice

Odaberite glasnoću signala ili zvukova koje bi zujalica trebala ispuštati kada dodirnete tipke na upravljačkoj ploči.

 1. Dodirnite na zaslonu.
 2. Odaberite Postavke uređaja > Postavljanje > Glasnoća zujalice.
 3. Odaberite željenu mogućnost.
 4. Dodirnite U redu.
 5. Dodirnite za zatvaranje izbornika.
Postavljanje svjetline zaslona

Promjenom svjetline zaslona možete povećati vizualnu pristupačnost.

Možete birati između četiriju različitih razina svjetline, pri čemu je četvrta najsvjetlija.
 1. Dodirnite za otvaranje izbornika.
 2. Odaberite Postavke uređaja > Postavljanje > Svjetlina zaslona.
 3. Odaberite željenu razinu.
 4. Dodirnite U redu.
 5. Dodirnite za zatvaranje izbornika.

Čišćenje i održavanje

Saznajte kada i kako očistiti uređaj. Čišćenjem i ispravnim održavanjem uređaja povećat ćete sigurnost i unaprijediti rezultate kuhanja.
Čišćenje i održavanje ploče za kuhanje

Saznajte kako očistiti ploču za kuhanje.

Vodite računa o svojoj ploči za kuhanje, uvijek upotrebljavajte posude koje imaju čisto i neoštećeno dno.

Kada čistiti ploču za kuhanje?

Ploču za kuhanje očistite nakon svake upotrebe.

Imajte na umu: Ogrebotine ili tamne mrlje na površini ploče za kuhanje ne utječu na njezin rad.

Odmah uklonite:

 • otopljenu plastiku
 • plastičnu foliju
 • šećer
 • hranu koja sadržava šećer.

Ako ih ne uklonite odmah, ploča za kuhanje može se oštetiti.

Upotrebljavajte poseban strugač za čišćenje staklenih površina. Strugač držite pod oštrim kutom i pomičite ga po površini.

Kada se ploča za kuhanje dovoljno ohladi, uklonite:

 • prstenove od kamenca
 • prstenove od vode
 • masne mrlje
 • sjajni metalni gubitak boje.

Ploču za kuhanje čistite vlažnom krpom i neabrazivnim sredstvom za čišćenje pogodnim za staklenu površinu ploče. Krpu pomičite slijeva nadesno kako biste očistili vodoravne žljebove na površini.

Za uklanjanje sjajnoga metalnoga gubitka boje ploču za kuhanje očistite mješavinom vode i octa.

Nakon čišćenja ploču za kuhanje obrišite mekom krpom.

Ušteda energije

Uštedite energiju bez napora prilikom svakodnevnoga kuhanja.

Savjeti za jednostavnu uštedu energije prilikom svakodnevnoga kuhanja

 • Kada zagrijavate vodu, upotrebljavajte samo količinu koju trebate.
 • Ako je moguće, posude uvijek poklopite.
 • Prije nego što uključite zonu za kuhanje, na nju stavite posudu.
 • Posudu stavite na sredinu zone za kuhanje.
 • Manje posude upotrebljavajte za manje zone za kuhanje.
 • Preostalu toplinu upotrebljavajte za održavanje jela toplima ili za topljenje namirnica.

Videozapisi posvećeni početku rada

Saznajte kako izvući ono najbolje iz svojeg uređaja pomoću naših videozapisa s uputama.

 • Kako upotrijebiti sondu za hranu

  Kako upotrijebiti sondu za hranu

  Detaljne upute o tome kako upotrijebiti sondu za hranu koja dolazi uz ploču za kuhanje SensePro

  Sljedeći

 • Kako upotrijebiti funkciju za pomoć pri kuhanju

  Kako upotrijebiti funkciju za pomoć pri kuhanju

  Animacija kojom se korak po korak prikazuje kako upotrijebiti funkciju za pomoć pri kuhanju na ploči za kuhanje SensePro. Bacite oko i isprobajte je kod kuće.

  Sljedeći

 • Kako upotrijebiti funkciju sous-vide

  Kako upotrijebiti funkciju sous-vide

  Animacija kojom se korak po korak pokazuje kako upotrijebiti funkciju sous-vide na ploči za kuhanje SensePro. Bacite oko i isprobajte je kod kuće.

  Sljedeći

 • Kako upotrebljavati korisničko sučelje ploče za kuhanje SensePro

  Kako upotrebljavati korisničko sučelje ploče za kuhanje SensePro

  Kako izvući što više iz nove ploče za kuhanje SensePro. U ovoj animaciji možete pronaći savjete za upotrebu nove ploče za kuhanje SensePro. Manje rutinskih koraka, namještanje tajmera za svaku zonu, mogućnost Power Boost, upotreba funkcije za pomoći pri kuhanju.

  Sljedeći

 • Kako upotrijebiti funkciju sous-vide za pripremu jela nalik onima iz restorana kod kuće

  Kako upotrijebiti funkciju sous-vide za pripremu jela nalik onima iz restorana kod kuće

  Prednosti pripreme uz funkciju sous-vide, mogućnost pripreme jela nalik onima iz restorana uz ploču za kuhanje SensePro.

  Sljedeći

Funkcije

Uživajte u preciznim rezultatima pomoću Senzora za hranu

Naš bežični Senzor za hranu pomaže vam u stvaranju pofesionalnih rezultata kod kuće. Senzor za hranu mjere temperature do točnog stupnja i komunicira s pločom za kuhanje za precizne rezultate. Održavanje specifičnih temperatura znači da na ploči za kuhanje možete kuhati Sous Vide.

Kontrolirajte ploču za kuhanje s intuitivnim zaslonom osjetljivim na dodir.

Jednostavni zaslon osjetljiv na dodir koji vam pruža povjerenje na ploči za kuhanje
Uživajte u intuitivnom iskustvu s našim zaslonom u boji osjetljivim na dodir. Odaberite hranu koju želite kuhati i ploča za kuhanje prikazuje povratnu informaciju uživo za svaku zonu, tako da bez napora možete nadzirati postupak kuhanja. Ploča za kuhanje nudi vam svaki put detaljne upute za izvrsne rezultate.

Svaka zona je pojedinačno tempirana

Može biti kompleksno kuhanje više jela istovremeno, ali ne bi trebalo biti kompleksno postavljanje tajmera za njih. Vaša ploča to čini jednostavnim: postavite pojedinačni tajmer za svaku zonu kuhanja i kada tajmer završi, zona se automatski isključuje. Pametna pomoć kada vam je potrebna.

Spojite zone za više prostora za kuhanje pomoću Funkcije povezivanja

Više prostora za kuhanje
Funkcija povezivanja omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone kuhanja kako biste stvorili jedinstvenu veliku površinu. Kad se postavke temperature i vremena automatski usklade, idealno je za maksimalno iskorištavanje ploča ili tava za prženje.

Funkcija Hob²Hood

Neka se vaša ploča pobrine za napu
Hob²Hood® tehnologija znači da ploča za kuhanje automatski kontrolira postavke nape. Dok kuhate, ventilator se prilagođava temperaturnim promjenama koje napravite. Kao rezultat toga, možete se više usredotočiti na stvaranje ukusnih jela.

Napišite recenziju

Vaš uređaj

Ovaj proizvod dolazi u nekoliko modela. Da bi vaša recenzija bila relevantna za ostale kupce potrebno je navesti točan model. Šifra modela i broj proizvoda (PNC) nalaze se na natpisnoj pločici.

Gdje se nalazi natpisna pločica?

Puno vam hvala za vašu recenziju

Provjerite da li je e-pošta za potvrdu u vašem pretincu dolazne pošte.

{{ props.errorNickname }}

Nadimak će se prikazati s vašom recenzijom. Molimo vas da ne ostavljate svoje puno ime i prezime. Ukoliko ostavite ime i prezime, recenzija neće biti objavljena

Potrebna nam je vaša adresa e-pošte kako bismo potvrdili vašu recenziju

{{ props.errorEmoji }}

Najkorisnije recenzije korisnika odnose se na kvalitetu, dizajn i vrijednost uređaja. Za povratne informacije vezane uz servis uređaja, isporuku ili instalaciju, obratite se službi za korisnike. Sve recenzije su pregledane prije nego što su objavljene na ovoj web stranici. Više informacija o tome potražite u našim Smjernice za recenzije.

Morate prihvatiti uvjete i odredbe

Pridružite se u MyElectrolux i budite nagrađeni našim najboljim ponudama