900 SensePro® ploča

Dobro došli u Electrolux

Čestitamo vam na vašoj novoj intuitivnoj ploči za kuhanje tvrtke Electrolux. Odabrali ste proizvod koji sa sobom nosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacije. Ingeniozan i moderan, dizajniran je za vaše potrebe. Kad god ga koristite, možete biti sigurni u to da ćete dobiti izvrsne rezultate svaki put.

Pregled ploče za kuhanje

Upoznajte svoju novu ploču za kuhanje SensePro®. Kad ju upoznate, vrijeme je da počnete kuhati.

 1. Indukcijska zona s funkcijom Potpomognuto kuhanje
 2. Indukcijska zona s funkcijama Potpomognuto kuhanje i Prženje na tavi
 3. Upravljačka ploča
 4. Indukcijska zona kuhanja
 5. Područje s antenom Pozor: Ne postavljajte ništa na ovaj dio ploče za kuhanje.

Pregled upravljačke ploče

Upravljačka ploča omogućuje vam jednostavan pristup svim funkcijama vaše ploče za kuhanje.

 1. UKLJ./ISKLJ. za uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje
 2. Za otvaranje i zatvaranje Izbornika
 3. Prečac do funkcija kuhanja koje se upotrebljavaju sa Senzorom za hranu
 4. Odabir zone, za otvaranje klizača za odabranu zonu
 5. Indikator zonekoji pokazuje za koju je zonu klizač aktivan
 6. Za uključivanje funkcije Tajmer
 7. Klizačza postavke stupnja kuhanja
 8. Pojačanje snageza brzo ključanje velikih količina vode
 9. Za zaključavanje upravljačke ploče
 10. Prozor infracrvene veze Hob²Hood. Ne poklapajte.
 11. Pauzaza postavljanje svih aktivnih zona kuhanja na postavku najnižeg stupnja kuhanja
 12. Za prikaz trenutačnog Stupnja kuhanja
 13. Povezivanjeza spajanje zona kuhanja
 14. Puna veza / Bez signala Za prikaz jačine signala veze između Senzora za hranu i antene.

Pregled Senzora za hranu

Bežična sonda bez baterije omogućuje vam savršeno precizno upravljanje temperaturom.

 1. Točka mjerenja
 2. Oznaka minimalne razine
 3. Preporučeni raspon uranjanja (za tekućine)
 4. Kalibracijski kod
 5. Kuka za postavljanje Senzora za hranu na rub
 6. Ručka s unutarnjom antenom

Ključne značajke

Odvojite trenutak za upoznavanje nekih glavnih funkcija i značajki svoje ploče za kuhanje SensePro®.

Za mjerenje temperature u funkcijama kao što su Termometar i Prženje na tavi, kao i za održavanje točne temperature za različite namirnice tijekom kuhanja uz funkciju Sous Vide.

Da bismo vam olakšali kuhanje, ponuđeni su vam gotovi recepti za razna jela koji uključuju unaprijed definirane parametre kuhanja i detaljne upute. Funkciju možete upotrebljavati sa Senzorom za hranu ili bez Senzora za hranu.

Za kuhanje vakuumski zapakiranih namirnica na niskoj temperaturi tijekom duljeg razdoblja, pri čemu se čuvaju vitamini i održava aroma.

Prženje raznih namirnica uz automatski kontrolirane razine topline. Funkcija vam pomaže izbjeći pregrijavanje namirnica ili ulja.

Čokoladu ili maslac otopite upotrebljavajući nisku razinu topline.

Za kombiniranje obje lijeve zone i upotrebu većih posuda. Tu funkciju možete upotrebljavati uz Prženje na tavi.

Za brzo ključanje velikih količina vode.

Za povezivanje ploče za kuhanje s posebnom napom. Funkcija sukladno tomu prilagođava brzinu ventilatora.

Započnite.

Za neometan početak rada sa svojim novim uređajem slijedite ove korake.
Zapišite serijski broj.

Zapišite serijski broj prije instalacije. Lakše je dobiti ispravnu uslugu i pomoć ako znate serijski broj ploče za kuhanje, npr. ako trebate kontaktirati ovlašteni servisni centar.

Serijski broj možete pronaći na natpisnoj pločici na dnu ploče za kuhanje.

Instalacija

Prije nego što započnete s kuhanjem, provjerite je li vaša nova kuhinjska ploča pravilno postavljena.

Poštujte upute isporučene s uređajem. Sva spajanja na električnu mrežu mora obaviti kvalificirani električar.

Ugradbenu ploču za kuhanje počnite upotrebljavati tek nakon postavljanja u ispravnu ugradbenu jedinicu i radnu površinu koje su usklađene s važećim standardima.

Imajte na umu: Ako je uređaj postavljen iznad ladice,
 • ventilacija ploče za kuhanje može zagrijati predmete spremljene u ladici tijekom procesa kuhanja.
 • U ladicu nemojte stavljati komadiće ili listove papira. Papir se može uvući u ventilatore za hlađenje i oštetiti ventilatore ili sustav hlađenja.

Dodatne informacije o mjestu postavljanja ploče za kuhanje

 • Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod prozora. Vrući pribor za kuhanje može pasti s uređaja kada otvorite vrata ili prozor.
 • Ako je uređaj postavljen iznad ladice, osigurajte udaljenost od najmanje 2 cm između dna ploče za kuhanje i dijelova pohranjenih u ladici.
 • Iz ormarića ispod uređaja uklonite sve razdvajajuće ploče.

Dodatne informacije o električnom priključku

 • Prije ikakvog rada provjerite je li uređaj isključen iz električne mreže.
 • Uređaj mora biti uzemljen.
 • Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
 • Provjerite je li ugrađena zaštita od strujnog udara.
 • Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
 • Provjerite je li uređaj pravilno postavljen. Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili utikača (ako postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje priključka.
 • Upotrebljavajte odgovarajući kabel napajanja.
 • Na kabelu upotrebljavajte spojnice.
 • Pazite da se električni kabeli ne zapletu.
 • Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće posude kada priključujete uređaj u obližnje utičnice.
 • Ne upotrebljavajte adaptere s više utičnica i produžne kabele.
 • Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili električara.
 • Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li nakon montaže pristup utikaču.
 • Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
 • Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

 • Upotrebljavajte samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
 • Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje isključivanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom minimalne širine 3 mm.
Prije prve upotrebe

Prije nego što svoje kulinarske vještine podignete na novu razinu, dopustite nam da vam pomognemo pri prvim postavkama.

Povežite svoju ploču SensePro® i konfigurirajte postavke prije nego što počnete kuhati svoje prve obroke.

Početno čišćenje

Omogućite ploči za kuhanje i Senzoru za hranu dobar početak laganim početnim čišćenjem.

Provjerite je li ploča za kuhanje isključena i hladna.

 1. Očistite ploču za kuhanje mekom krpom natopljenom toplom vodom i neutralnim, blagim sredstvom za čišćenje.
 2. Očistite Senzor za hranu mekom krpom natopljenom toplom vodom i neutralnim, blagim sredstvom za čišćenje.
Početno postavljanje

Konfigurirajte svoju novu ploču za kuhanje SensePro® tako da vam odgovara.

Kada uključite ploču za kuhanje prvi put, od vas se zahtijeva da postavite jezik, svjetlinu zaslona i glasnoću zujalice.

 1. Dodirnite u trajanju od 1 sekunde za uključivanje ploče za kuhanje.
 2. Na zaslonu dobrodošlice dodirnite Start.
 3. Odaberite željeni jezik i dodirnite U redu.
 4. Odaberite željenu razinu svjetline zaslona i dodirnite U redu.
  Najsvjetlija je 4. razina.
 5. Odaberite željenu glasnoću zujalice i dodirnite U redu.
 6. Za završetak početnog postavljanja dodirnite U redu.
Kalibriranje Senzora za hranu

Kalibrirajte svoj Senzor za hranu u nekoliko jednostavnih koraka i dobit ćete najbolju moguću pomoć u svojim avanturama u kuhinji.

Upotrebljavajte lonac promjera dna 180 mm.

Ispravno kalibriran Senzor za hranu mjeri temperaturu vode na 100 °C uz raspon tolerancije od +/- 2 °C.
 1. Provjerite je li Senzor za hranu uparen s pločom za kuhanje.
  1. Dodirnite .
  2. Odaberite Postavke uređaja > Senzor za hranu > Uparivanje.
  3. Usporedite peteroznamenkasti kod na zaslonu s kodom koji je ugraviran na Senzor za hranu.
   Ako su kodovi isti, Senzor za hranu i ploča za kuhanje upareni su.
  4. Dodirnite za izlaz iz Izbornika.
  5. Ako ploča za kuhanje i Senzor za hranu nisu upareni, uparite ih.
 2. Stavite Senzor za hranu na rub lonca.
 3. Lonac napunite hladnom vodom, barem do oznake minimalne razine.
  Važno: U vodu nemojte stavljati sol. Sol može utjecati na postupak kalibriranja.
 4. Stavite lonac na lijevu prednju zonu kuhanja.
 5. Dodirnite .
  Na zaslonu se prikazuje Izbornik.
 6. Odaberite Postavke uređaja > Senzor za hranu > Kalibracija i slijedite upute na zaslonu.
 7. Pored zone kuhanja dodirnite Start.
  Kalibracija započinje.
  Važno: Ako kalibracija traje duže od 3 minute, promijenite lonac i ponovite postupak od prvog koraka.
Kada je kalibracija gotova, na zaslonu se pojavljuje skočni prozor.
Uključivanje/isključivanje ploče za kuhanje

Dodir prsta i možete početi kuhati.

Dodirnite na 1 sekundu za uključivanje ili isključivanje ploče za kuhanje.
Kada isključite ploču, funkcija Zaključaj također je isključena.
Rad s upravljačkom pločom

Dodirom prsta pristupite svim funkcijama ploče za kuhanje.

Simboli s pozadinskom rasvjetom dostupni su za upotrebu. Neki od simbola nestaju kada je ploča uključena. Ponovno se pojavljuju kada dodirnete zaslon.

 1. Da biste pokrenuli funkciju tajmera (odbrojavanje ili podsjetnik), prvo dodirnite simbol za odgovarajuću zonu kuhanja.
 2. Dodirnite odgovarajući simbol za
  • uključiti ili isključiti funkciju
  • pogledati ili promijeniti postavku parametara
  • otvoriti Izbornik ili podizbornik.
  Odabrana funkcija uključuje se kad maknete prst sa zaslona.
  Kada uključite neku funkciju, prikazuju se dodatne informacije. Da biste trajno isključili pojavljivanje informacija za funkciju, prije uključivanja funkcije dodirnite .
 3. Opcija: za listanje dostupnih opcija prijeđite prstom po zaslonu.
  Brzina pokreta određuje brzinu kretanja kroz opcije.
  Dodirnite zaslon kako biste zaustavili pomicanje.
Simboli na zaslonu

Kretanje po zaslonu s lakoćom, upoznavanje simbola zaslona

Simbol Funkcija
Za potvrdu odabira ili postavke

Za povratak/napredak za jednu razinu u Izborniku

Za listanje gore/dolje kroz upute na zaslonu
Za uključivanje/isključivanje opcije
Za zatvaranje skočnog prozora
Za poništavanje postavke
Kretanje po Izborniku

Listajte Izbornik da biste uživali u svim funkcijama ploče za kuhanje.

 1. Na zaslonu dodirnite za otvaranje Izbornika.
 2. Dodirnite ili za kretanje po Izborniku.
 3. Za izlaz iz Izbornika
  • dodirnite ili
  • dodirnite desnu stranu zaslona, izvan skočnog prozora.

Svakodnevna upotreba

Što želite raditi danas? Pronađite informacije kako to učiniti.
Upotreba zona kuhanja

Neka vam ploča za kuhanje SensePro® pomogne ostvariti vaše kulinarske ideje.

Provjerite je li vaša posuda pogodna za indukcijske ploče.

Upozorenje:

Tijekom rada uređaja bilo tko s ugrađenim elektrostimulatorom srca mora biti udaljen najmanje 30 cm od indukcijskih zona kuhanja.

Stupanj kuhanja za zonu kuhanja može biti ograničen ako su aktivne druge zone.

Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne stavljajte na zone kuhanja. Mogu se jako zagrijati.

 1. Posudu stavite na sredinu zone kuhanja.
  Indukcijske zone kuhanja prilagođavaju se veličini dna posude.
  Na zaslonu se prikazuje klizač za zonu kuhanja. Vidljiv je nekoliko sekundi.
  Imajte na umu: Da biste zatvorili klizač, dodirnite zaslon izvan područja klizača.
 2. Dodirnite ili kliznite prstom do željenog stupnja kuhanja.
  Simbol postaje crven i postaje veći, što označava da je odabran stupanj kuhanja.

Po završetku kuhanja dodirnite simbol za odabir zone kuhanja i postavite toplinu na 0.

Postavke stupnja kuhanja

Jednostavno kliznite za postavke topline.

Provjerite je li ploča za kuhanje uključena i je li na zonu kuhanja postavljena odgovarajuća posuda.

Stupanj kuhanja za zonu kuhanja može biti ograničen ako su aktivne druge zone. Maksimalni stupanj kuhanja vidljiv je na klizaču. Aktivne su samo bijele znamenke.

 1. Dodirnite simbol za odabir zone kuhanja.
  Na zaslonu se prikazuje klizač za zonu kuhanja. Klizač je uključen nekoliko sekundi.
  Imajte na umu: Da biste zatvorili klizač, dodirnite zaslon izvan područja klizača.
 2. Dodirnite ili kliznite prstom do željenog stupnja kuhanja.
  Simbol postaje crven i postaje veći, što označava da je odabran stupanj kuhanja.
Upotrijebite Power Boost.

Treba li vam intenzivna toplina u trenu? Uz funkciju Pojačanje snage možete brzo prokuhati čak i velike količine vode i pripremiti tave za prženje kad ih zatrebate.

 1. Dodirnite simbol za zonu koju želite upotrijebiti.
 2. Dodirnite .
  Simbol postaje crven i postaje veći. Snaga zone kuhanja sada je pojačana.
  Imajte na umu:Power Boost isključuje se automatski. Za ručno isključivanje promijenite stupanj kuhanja zone.
Kombinirajte dvije zone kuhanja u jednoj.

Trebate li veću zonu kuhanja? Dodirnite simbol Povezivanje i imate je.

Kombinirane zone kuhanja djeluju kao jedna, s istim grijanjem.
 1. Uključite ploču za kuhanje.
 2. Postavite posude na dvije lijeve zone kuhanja.
  Važno: Posude moraju pokrivati središta obiju zona. Posude ne smiju prijeći granice označenog područja.
 3. Za kombiniranje zona kuhanja dodirnite .
  Simbol zone se mijenja.

Za isključivanje funkcije dodirnite .

Specifikacije zona kuhanja

Saznajte informacije o pravilnim veličinama posuda, kao i o maksimalnom trajanju funkcije Power Boost za svaku zonu kuhanja.

Snaga zona kuhanja djelomično ovisi o materijalu i promjeru posuda. Zbog učinka posuda iskustvena vrijednost parametara može se ponešto razlikovati od zadane vrijednosti. Za optimalne rezultate kuhanja upotrebljavajte posude koje imaju promjer veći od navedenog.

Zona kuhanja Nazivna snaga (maks. stupanj kuhanja) [W] Power Boost [W] Power Boost, maksimalno trajanje [min] Promjer posude [mm]
Prednja lijeva 2300 3200 10 125 – 210
Stražnja lijeva 2300 3200 10 125 – 201
Prednja srednja 1400 2500 4 125 – 145
Stražnja desna 2300 3600 10 205 – 240
Preporuke za stupnjeve kuhanja

Upotrebljavajte prikladne stupnjeve kuhanja ne samo da biste postigli sjajne rezultate kuhanja, već i za uštedu energije.

Povezanost između stupnja kuhanja zone kuhanja i potrošnje snage nije linearna. Kada povećate stupanj kuhanja, to povećanje nije proporcionalno povećanju potrošnje energije. To znači da zona kuhanja sa srednjim stupnjem kuhanja troši manje od polovice svoje snage.

Popis preporuka za stupnjeve kuhanja

Odaberite odgovarajući stupanj kuhanja za svoj obrok kako biste postigli sjajan rezultat i uštedjeli energiju.

Stupanj kuhanja Upotrebljavajte za: Vrijeme (min) Savjeti
1. održavanje kuhanih namirnica toplima po potrebi Posude poklopite poklopcem.
12 nizozemski umak, otapanje: maslaca, čokolade, želatine 5 – 25 Povremeno promiješajte.
12 zgušnjavanje: mekani omleti, pržena jaja 10 – 40 Kuhati poklopljeno.
23 kuhanje riže i jela na bazi mlijeka, zagrijavanje gotovih jela 25 – 50 Dodajte najmanje dvostruko više vode nego riže, jela na mlijeku promiješajte na pola postupka kuhanja.
34 povrće kuhano na pari, riba, meso 20 – 45 Dodati nekoliko žlica tekućine.
45 krumpir kuhan na pari 20 – 60 Upotrijebite maks. ¼ l vode za 750 g krumpira.
45 kuhanje većih količina namirnica, variva i juha 60 – 150 Uz sastojke upotrijebite do 3 l tekućine.
67 lagano prženje: odresci, teleći cordon bleu, kotleti, mljeveno meso u tijestu, kobasice, jetra, zaprška, jaja, palačinke, uštipci po potrebi Preokrenuti kada prođe pola vremena.
78 jako prženje, popečci od krumpira, odresci od buta, odresci 5 – 15 Preokrenuti kada prođe pola vremena.
9 kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu), prženje krumpirića u dubokom ulju
ključanje velikih količina vode Power Boost je uključen.
Imajte na umu: Podatci u tablici navedeni su samo orijentacijski.
Položaj Senzora za hranu

Ispravno postavite Senzor za hranu i uspostavite dobru povezanost s pločom za kuhanje.

Senzor za hranu između upotreba držite u izvornoj ambalaži.

 • Pripazite da ne blokirate signal. Ako upotrebljavate Senzor za hranu na lijevoj prednjoj zoni kuhanja, nemojte postavljati velike posude na lijevu stražnju zonu. Umjesto toga, veliki lonac premjestite na desnu stražnju zonu kuhanja.

 • Postavite Senzor za hranu blizu područja s antenom.
  • Lijeva strana ploče za kuhanje: na položaju od 1 do 3 sata.
  • Desna strana ploče za kuhanje: na položaju od 9 do 11 sati.

 • Sljedeći pokazatelji na zaslonu prikazuju jačinu veze između ploče za kuhanje i Senzora za hranu: , , . Ako ploča za kuhanje ne može uspostaviti vezu, pojavljuje se. Senzor za hranu možete pomicati duž ruba lonca da biste uspostavili ili pojačali vezu. Ploča za kuhanje osvježava status veze svake 3 sekunde.

Upotreba Senzora za hranu s tekućinama

Postavite Senzor za hranu ispravno i dobit ćete sjajne rezultate.

Senzor za hranu mjeri temperaturu do 120 °C.

Pomoću kuke Senzor za hranu stavite na rub posude.
Držite Senzor za hranu u okomitom položaju, s ručicom izvan lonca.
Važno: Senzor za hranu obvezno uronite u tekućinu unutar preporučenog raspona uranjanja. Oznaka minimalne razine mora biti prekrivena.
Upotreba Senzora za hranu s krutim namirnicama

Postavite Senzor za hranu ispravno i dobit ćete sjajne rezultate.

Senzor za hranu mjeri temperaturu do 120 °C.

 1. Umetnite Senzor za hranu preko najdebljeg dijela namirnice, do oznake minimalne razine.
  Točka mjerenja trebala bi biti u središnjem dijelu porcije.
 2. Provjerite je li Senzor za hranu čvrsto umetnut u hranu i je li ručica usmjerena prema dolje.
  Pazite da metalni dijelovi Senzora za hranu ne diraju stijenke posuda.
 3. Ako kuhate meso ili ribu debljine 2 – 3 cm, provjerite dodiruje li vrh Senzora za hranu dno tave.
 4. Ako upotrebljavate ploču za prženje, provjerite je li ručka Senzora za hranu izvan ploče, s desne strane.
 5. Izvadite Senzor za hranu prije nego što preokrenete namirnice.
Specifikacije Senzora za hranu

Tehničke specifikacije

Senzor za hranu odobren je za kontakt s namirnicama.
Parametar Veličina
Radna frekvencija 433,05 – 434,73 MHz
Maksimalna snaga slanja 5 dBm
Raspon temperature 0 – 120 °C
Priprema i kuhanje namirnica
Neka vam ploča za kuhanje SensePro® pomogne u svakodnevnom životu i kulinarskim idejama.
Potpomognuto kuhanje

Bez obzira na to želite li bez napora pripremiti svoje omiljeno jelo ili otkriti svoje kulinarske potencijale, vaša ploča za kuhanje SensePro® spremna je pomoći vam.

Potpomognuto kuhanje pruža vam gotove recepte za razna jela koji uključuju unaprijed definirane parametre kuhanja i detaljne upute. Dostupne opcije ovise o vrsti jela koje želite pripremiti.

Neke funkcije dostupne uz Potpomognuto kuhanje uključuju:
 • Sous Vide
 • Prženje na tavi
 • Lagano vrenje
 • Zagrijavanje.
Različiti postupci Potpomognutog kuhanja omogućuju vam postavljanje različitih parametara.
 • Za Prženje na tavi možete promijeniti zadanu razinu zagrijavanja. Za neka jela možete upotrijebiti funkciju Prženje na tavi uz funkciju Senzora za hranu za praćenje temperature u središtu namirnice.
 • Za većinu postupaka, npr. Sous Vide i Poširanje, možete promijeniti zadanu temperaturu.
 • Možete promijeniti zadano vrijeme ili postaviti vrijeme za trenutačni slijed kuhanja. Za Sous Vide minimalno je vrijeme unaprijed određeno.
Pokrenite Potpomognuto kuhanje.

Neka vam ploča za kuhanje pomogne u postizanju sjajnih rezultata za jelo koje želite kuhati.

Funkciju Potpomognuto kuhanje upotrebljavajte na lijevoj strani ploče za kuhanje. Za funkciju Prženje na tavi upotrebljavajte lijevu prednju zonu kuhanja ili obje lijeve zone kad su povezane.

Važno: Posude nemojte zagrijavati prije kuhanja. Upotrebljavajte samo hladnu vodu ili tekućine.
Važno: Za Prženje na tavi slijedite upute na zaslonu. Dodajte ulje nakon što se tava zagrije.
Važno: Uz Potpomognuto kuhanje funkcija tajmera radi kao Podsjetnik. Funkcija tajmera ne zaustavlja funkciju Potpomognuto kuhanje kada postavljeno vrijeme završi.
 1. Dodirnite i odaberite Potpomognuto kuhanje.
  Također možete dodirnuti i odabrati Potpomognuto kuhanje.
 2. S popisa odaberite namirnicu koju želite pripremiti.
  Za svaku vrstu namirnica dostupno je više opcija.
 3. Slijedite upute na zaslonu.

  Da biste upotrijebili zadane postavke, dodirnite U redu na vrhu skočnog prozora.

 4. Dodirnite Start i slijedite upute na zaslonu.
  Ako se u odabranom postupku kuhanja upotrebljava prethodno zagrijavanje, na kontrolnoj traci možete pratiti napredak.
 5. Ako upute iskoče na zaslonu, za nastavak dodirnite U redu, a zatim Start.
 6. Po isteku zadanog vremena kuhanja oglašava se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje informacija. Dodirnite U redu.
 7. Dodirnite simbol uključene zone kuhanja i odaberite Stop.
  Također možete dodirnuti ili , a zatim odabrati Stop.
 8. Za potvrdu dodirnite Da.
  Kada je riječ o Potpomognutom kuhanju uz funkciju Sous Vide, ploča za kuhanje automatski se isključuje nakon 4 sata.
  Funkcija Potpomognuto kuhanje isključuje se.
Savjeti za Potpomognuto kuhanje

Sitni detalji za dodatno poboljšanje vašeg kulinarskog iskustva

 • Kad kuhate tekućinu, prije kuhanja napunite lonac odgovarajućom količinom tekućine (tj. između 1 i 3 litre). Pokušajte izbjegavati dodavanje tekućine tijekom kuhanja.
 • Upotrijebite poklopac za uštedu energije i brže postizanje temperature (također za zagrijavanje vode).
 • Redovito miješajte jelo tijekom kuhanja kako biste osigurali jednoliku raspodjelu temperature.
 • Dodajte sol na samom početku kuhanja.
 • Odmrznite hranu prije pripreme.
 • Dodajte povrće (npr. brokulu, cvjetaču, mahune, kelj pupčar) kada voda dosegne željenu temperaturu i pojavi se skočni prozor.
 • Prije početka funkcije dodajte krumpir ili rižu u hladnu vodu.
 • Za variva, umake, juhe, curry, ragu, gulaš i bujone možete upotrebljavati Zagrijavanje ili Lagano vrenje. Prije nego pokrenete funkciju Lagano vrenje, popržite namirnice (bez Senzora za hranu) i dodajte hladnu vodu; zatim aktivirajte funkciju Potpomognuto kuhanje.
 • Za male morske plodove (npr. komadiće/krakove hobotnice ili školjke) možete upotrijebiti Prženje na tavi.
Savjeti za Potpomognuto kuhanje – Prženje na tavi

Sitni detalji za dodatno poboljšanje vašeg kulinarskog iskustva

Upozorenje: Upotrebljavajte samo tave s ravnim dnom.
Pozor: Višeslojne tave upotrebljavajte samo na niskim stupnjevima kuhanja kako se posude ne bi previše zagrijale i oštetile.
 • Pokrenite funkciju kad je ploča za kuhanje hladna (nije potrebno prethodno zagrijavanje).
 • Ne upotrebljavajte posude s izbočenjem na sredini dna.
 • Upotrebljavajte posude od nehrđajućeg čelika sa slojevitim dnom.
 • Tave različite veličine imaju različito vrijeme zagrijavanja. Teške tave pohranjuju više topline od laganih, ali im je potrebno dulje da se zagriju.
 • Preokrenite namirnice nakon što dosegnu polovinu željene temperature. Vrlo debele namirnice trebaju se okretati češće (tj. jednom svake dvije minute).
 • Da biste postigli najbolje rezultate, preporučujemo da funkciju Sous Vide upotrijebite prije Prženja na tavi. Pripremljene porcije stavite na prethodno zagrijanu tavu i brzo ih ispecite s obje strane.
Sous Vide

Kuhajte uz funkciju Sous Vide za očuvanje vitamina i održavanje okusa.

Sous Vide metoda je kuhanja vakuumiranih namirnica na niskoj temperaturi tijekom duljeg razdoblja.

Vaša ploča za kuhanje SensePro® pruža vam jasne postavke i upute koje morate slijediti.

Kuhanje namirnica na niskoj temperaturi – načela sigurnosti

Dobra higijena namirnica omogućuje vam potpuno uživanje u kuhanju na niskim temperaturama.

Obvezno poštujte sljedeće upute kada kuhate namirnice na niskim temperaturama, npr. uz primjenu tehnike Sous Vide.

 • Operite/dezinficirajte ruke prije pripreme namirnica. Upotrebljavajte jednokratne rukavice.
 • Upotrebljavajte samo svježe kvalitetne namirnice koje su bile pohranjene u odgovarajućim uvjetima.
 • Voće i povrće temeljito operite i ogulite.
 • Radnu površinu i daske za rezanje održavajte čistima. Za različite vrste namirnica upotrebljavajte različite daske za rezanje.
 • Higijeni namirnica posebnu pozornost posvetite prilikom pripreme peradi, jaja i ribe:
  • Perad pripremajte na temperaturi od najmanje 65 °C najmanje 50 minuta.
  • Provjerite je li riba koju želite kuhati uz primjenu tehnike Sous Vide klasificirana kao sashimi, tj. da je posebno svježa.
 • Pripremljena jela u hladnjaku čuvajte najviše 24 sata.
 • Osobama oslabljena imunosnog sustava ili s kroničnim zdravstvenim stanjima preporučuje se pasterizirati namirnice prije konzumacije. Namirnice pasterizirajte na 60 °C najmanje sat vremena.
Priprema namirnica za kuhanje uz funkciju Sous Vide

Za kuhanje uz funkciju Sous Videnamirnice se prvo trebaju vakuumirati.

Važno: Porcije spremne za pripremu uz primjenu ove tehnike možete kupiti.
 1. Začinjene namirnice stavite u vrećice sa zatvaračem ili plastične vrećice.
 2. Ako upotrebljavate plastične vrećice, upotrijebite vakuumsko brtvilo za vakuumiranje namirnica.
Kuhajte uz funkciju Sous Vide.

Kuhajte uz funkciju Sous Vide za očuvanje vitamina i održavanje okusa.

 1. Pripremite porcije namirnica.
 2. Na lijevu prednju ili lijevu stražnju zonu kuhanja stavite lonac napunjen hladnom vodom.
  Upotrijebite maksimalno 4 litre vode.
 3. Dodirnite > uz funkciju Sous Vide.
  Možete također dodirnuti > Funkcije ploče za kuhanje > uz funkciju Sous Vide
 4. Odaberite točnu temperaturu.
 5. Opcija: Postavite vrijeme.
  Vrijeme kuhanja ovisi o debljini i vrsti namirnica.
 6. Za nastavak dodirnite U redu.
 7. Stavite Senzor za hranu na rub lonca.
 8. Za zatvaranje skočnog prozora dodirnite U redu.
 9. Za uključivanje prethodnog zagrijavanja dodirnite Start.
  Jednom kad lonac dosegne ciljanu temperaturu, oglašava se zvučni signal.
 10. Vakuumski zatvorene vrećice s porcijama namirnica stavite okomito u lonac.
  Možete upotrijebiti stalak za uz funkciju Sous Vide.
 11. Za uključivanje funkcije dodirnite Start.
  Ako postavite Podsjetnik, pokrenut će se istodobno s funkcijom. Nakon isteka zadanog vremena, oglašava se zvučni signal i pojavljuje se skočni prozor. Za zatvaranje prozora dodirnite U redu.
Da biste zaustavili ili ponovno prilagodili funkciju, dodirnite ili simbol aktivne zone, a zatimStop. Za potvrdu u skočnom prozoru dodirnite Da.
Upotreba funkcije Zadrži temperaturu

Precizno upravljajte temperaturom i održavajte je pomoću funkcije Zadrži temperaturu.

Važno: Temperatura se održava uz točnost +/- 1 °C.

Funkcija se može uključiti samo za lijevu prednju ili lijevu stražnju zonu kuhanja.

Možete pripremiti široku paletu jela poput začinjenih jela ili umaka (npr. različite vrste curryja ili bouillabaissea).

 1. Dodirnite i odaberite Funkcije ploče za kuhanje > uz funkciju Sous Vide.
  Također možete dodirnuti i odabrati uz funkciju Sous Vide.
 2. Odaberite točnu temperaturu.
 3. Opcija: Postavite vrijeme.
 4. Za nastavak dodirnite U redu.
 5. Stavite Senzor za hranu na rub lonca ili ga umetnite u namirnicu.
 6. Za uključivanje prethodnog zagrijavanja dodirnite Start.
  Jednom kad lonac dosegne ciljanu temperaturu, oglašava se zvučni signal.
 7. Za zatvaranje skočnog prozora dodirnite U redu.
 8. Dodirnite Start za nastavak kuhanja na postavljenoj temperaturi.
  Ako postavite Podsjetnik, pokrenut će se istovremeno s funkcijom. Nakon isteka zadanog vremena, oglašava se zvučni signal i pojavljuje se skočni prozor. Za zatvaranje prozora dodirnite U redu.
Da biste zaustavili ili ponovno prilagodili funkciju, dodirnite ili simbol aktivne zone, a zatimStop. Za potvrdu u skočnom prozoru dodirnite Da.
Upotreba Senzora za hranu kao termometra

Tijekom kuhanja pratite temperaturu namirnica ili tekućine.

Važno: Barem jedna zona kuhanja mora biti uključena da biste mogli upotrijebiti ovu funkciju.

Funkciju možete aktivirati za sve zone kuhanja, ali samo za jednu zonu kuhanja odjednom.

Oslonite se na tu funkciju da biste, primjerice, zagrijali mlijeko ili provjerili temperaturu hrane za bebe.

 1. Umetnite Senzor za hranu u namirnicu ili tekućinu do oznake minimalne razine.
 2. Na zaslonu dodirnite za otvaranje izbornika Senzora za hranu i odaberite Termometar.
  Možete također dodirnuti > Funkcije ploče za kuhanje > Termometar.
 3. Dodirnite Start.
  Senzor za hranu počinje mjeriti temperaturu. Ako nijedna zona kuhanja nije aktivna, pojavit će se informativni skočni prozor.
Za zaustavljanje funkcije dodirnite znamenke koje označavaju temperaturu ili i odaberite Stop.
Upotreba funkcije Topljenje

Otapanje različitih proizvoda, npr. čokolade ili maslaca na stalno niskom stupnju kuhanja.

Važno: Funkciju možete upotrebljavati samo za jednu zonu kuhanja odjednom.
 1. Na zaslonu dodirnite za otvaranje Izbornika.
 2. Odaberite Funkcije ploče za kuhanje > Topljenje.
 3. Dodirnite Start.
  Odabire željenu zonu kuhanja. Pojavit će se skočni prozor u kojemu se prikazuje pitanje želite li otkazati prethodnu postavku stupnja kuhanja, ako je postojala.

Da biste zaustavili funkciju, dodirnite simbol za odabir zone, a zatim dodirnite Stop.

Preporuke za kuhanje

Preporučeni postupak kuhanja, vrijeme i temperatura

Namirnica, debljina/količina namirnice, razina pripreme Postupak pripreme Temperatura u središtu / temperatura kuhanja (°C) Vrijeme kuhanja (min.)
goveđi odrezak, debljine 2 cm, slabo pečen uz funkciju Sous Vide 50 – 54 45 – 90
goveđi odrezak, debljine 4 cm, slabo pečen uz funkciju Sous Vide 50 – 54 100 – 150
goveđi odrezak, debljine 6 cm, slabo pečen uz funkciju Sous Vide 50 – 54 180 – 250
goveđi odrezak, debljine 2 cm, srednje pečen uz funkciju Sous Vide 55 – 60 45 – 90
goveđi odrezak, debljine 4 cm, srednje pečen uz funkciju Sous Vide 55 – 60 100 – 150
goveđi odrezak, debljine 6 cm, srednje pečen uz funkciju Sous Vide 55 – 60 180 – 250
goveđi odrezak, debljine 2 cm, dobro pečen uz funkciju Sous Vide 61 – 68 45 – 90
goveđi odrezak, debljine 4 cm, dobro pečen uz funkciju Sous Vide 61 – 68 100 – 150
goveđi odrezak, debljine 6 cm, dobro pečen uz funkciju Sous Vide 61 – 68 180 – 250
pileća prsa, 200 – 300 g, dobro pečena uz funkciju Sous Vide 64 – 72 45 – 60
pileća prsa, 200 – 300 g, dobro pečena poširanje 68 – 74 35 – 45
pileći bataci, 200 – 300 g, dobro pečeni poširanje 78 – 85 30 – 60
svinjski odrezak, debljine 2 cm, dobro pečen uz funkciju Sous Vide 60 – 66 35 – 60
svinjski file, 4 – 5 cm, dobro pečen uz funkciju Sous Vide 62 – 66 60 – 120
janjeći file, debljine 2 cm, srednje pečen uz funkciju Sous Vide 56 – 60 35 – 60
janjeći file, debljine 2 cm, dobro pečen uz funkciju Sous Vide 64 – 68 40 – 65
janjeći hrbat (bez kostiju), 200 – 300 g, srednje pečen uz funkciju Sous Vide 56 – 60 60 – 120
janjeći hrbat (bez kostiju), 200 – 300 g, dobro pečen uz funkciju Sous Vide 64 – 68 65 - 120
losos, debljine 2 cm, proziran uz funkciju Sous Vide 46 – 52 20 – 45
losos, debljine 3 cm, proziran uz funkciju Sous Vide 46 – 52 35 – 50
losos, debljine 2 cm, proziran poširanje 55 – 68 20 – 35
losos, debljine 3 cm, proziran poširanje 55 – 68 25 – 45
tuna, debljine 2 cm, prozirna uz funkciju Sous Vide 45 – 50 35 – 50
škampi, debljine 1 – 2 cm, prozirni uz funkciju Sous Vide 50 – 56 45 – 45
jaja, veličine M, meko tekuće jaje uz funkciju Sous Vide 63 – 64 45 – 70
jaja, veličine M, srednje tekuće jaje uz funkciju Sous Vide 65 – 67 45 – 70
jaja, veličine M, manje tekuće jaje uz funkciju Sous Vide 68 – 70 45 – 70
jaja, veličine M, meko kuhano ključanje do topline vrenja 4
jaja, veličine M, srednje kuhano ključanje do topline vrenja 7
jaja, veličine M, tvrdo kuhano ključanje do topline vrenja 10
riža, –, kuhana bubrenje 10 – 30
krumpiri, –, kuhani ključanje do topline vrenja 15 – 30
povrće (svježe), –, kuhano uz funkciju Sous Vide 85 30 – 40
šparoge, –, kuhane uz funkciju Sous Vide 85 30 – 40
Hob²Hood

Neka se Hob²Hood automatski brine o ventilatoru, tako da se možete u potpunosti usredotočiti na kuhanje.

Hob²Hood napredna je automatska funkcija koja povezuje vašu ploču s posebnom napom pomoću infracrvene veze. Brzina ventilatora automatski se prilagođava na temelju postavke načina rada i temperature najtoplijeg lonca na ploči za kuhanje.

Za većinu kuhinjskih napa daljinski sustav izvorno je isključen. Aktivirajte ga prije upotrebe te funkcije.

Za automatsku upotrebu funkcije, postavite automatski način rada na H1H6. Ploča za kuhanje izvorno je postavljena na H5.

Kuhinjska napa reagira kad god upotrebljavate ploču za kuhanje. Ploča za kuhanje automatski prepoznaje temperaturu posuda i prilagođava brzinu ventilatora.

Ploču možete postaviti tako da uključi samo svjetlo odabirom H1.

Imajte na umu: Ako promijenite brzinu ventilatora na napi, zadana je veza s pločom za kuhanje isključena. Za ponovno pokretanje funkcije, oba uređaja ponovno ISKLJ. i UKLJ..
Imajte na umu: Za detaljne informacije o upotrebi nape pogledajte korisnički priručnik za napu.
Ručna promjena načina rada za Hob²Hood

Ručna promjena brzine ventilatora može utjecati na zvuk ventilatora i stišati ga.

Ako niste zadovoljni bukom/brzinom ventilatora, možete ručno preći iz jednoga načina rada u drugi.
 1. Dodirnite .
 2. Odaberite Postavke uređaja.
 3. S popisa odaberite Hob²Hood.
 4. Odaberite odgovarajući način rada.
  Kad završite kuhanje i isključite kuhinjsku napu, ventilator kuhinjske nape radi još određeno vrijeme. Nakon tog vremena sustav automatski isključuje ventilator i sprječava nehotično uključivanje ventilatora sljedećih 30 sekundi.
  Svjetlo na kuhinjskoj napi isključuje se 2 minute nakon isključivanja ploče za kuhanje.
  Imajte na umu: Ako promijenite brzinu ventilatora na napi, zadana je veza s pločom za kuhanje isključena. Za ponovno pokretanje funkcije, oba uređaja ponovno isključite i uključite.
Popis načina rada za Hob²Hood
Mode – Način rada Automatsko svjetlo Ključanje Prženje
H0 Isključeno Isključeno Isključeno
H1 Uključeno Isključeno Isključeno
H2 Uključeno Brzina ventilatora 1 Brzina ventilatora 1
H3 Uključeno Isključeno Brzina ventilatora 1
H4 Uključeno Brzina ventilatora 1 Brzina ventilatora 1
H5 Uključeno Brzina ventilatora 1 Brzina ventilatora 2
H6 Uključeno Brzina ventilatora 2 Brzina ventilatora 3

Ploča za kuhanje detektira proces vrenja i aktivira brzinu ventilatora u skladu s automatskim načinom rada.

Ploča za kuhanje detektira proces prženja i aktivira brzinu ventilatora u skladu s automatskim načinom rada.

Način rada H2 aktivira ventilator i svjetlo i ne ovisi o temperaturi.

Imajte na umu: Ako promijenite brzinu ventilatora na napi, zadana je veza s pločom za kuhanje isključena. Za ponovno pokretanje funkcije, oba uređaja ponovno isključite i uključite.
Imajte na umu: Za detaljne informacije o upotrebi nape pogledajte korisnički priručnik za napu.
Pomoć i savjeti za Hob²Hood

Iskoristite maksimum funkcije Hob²Hood.

Kad upotrebljavate ploču za kuhanje s uključenom funkcijom Hob²Hood,

 • zaštitite ploču kuhinjske nape od izravnog sunčevog svjetla.
 • ne usmjeravajte halogeno svjetlo na ploču kuhinjske nape.
 • ne prekrivajte upravljačku ploču ploče za kuhanje.
 • ne prekidajte signal između ploče za kuhanje i nape (npr. rukom, ručicom posude ili visokim loncem).
Imajte na umu: Prozorčić infracrvenog signalnog komunikatora Hob²Hood održavajte čistim.
Imajte na umu: Ostali uređaji na daljinsko upravljanje mogu blokirati signal. Ne upotrebljavajte nikakve takve uređaje u blizini ploče za kuhanje dok je Hob²Hood uključen.

Kuhinjske nape s funkcijom Hob²Hood

Za puni raspon napa štednjaka koje rade s ovom funkcijom posjetite naše mrežne stranice za potrošače. Nape štednjaka Electrolux koje rade s tom funkcijom moraju imati oznaku .

Dodatne funkcije
Prikladne funkcije za pomoć u kuhinji
Postavljanje tajmera za odbrojavanje

Neka vaša ploča za kuhanje odbrojava minute za svaku zonu kuhanja zasebno.

Najprije za odgovarajuću zonu kuhanja postavite stupanj kuhanja, a zatim postavite funkciju.
 1. Dodirnite simbol zone.
 2. Dodirnite .
  Prozor izbornika tajmera pojavljuje se na zaslonu.
 3. Za uključivanje funkcije provjerite .
  Simbol se mijenja u .
 4. Pomičite prst ulijevo ili udesno da biste odabrali željeno vrijeme.
  Npr. sate i/ili minute.
 5. Za potvrdu dodirnite U redu.

  Za poništavanje svojih odabira, odaberite .

  Kad vrijeme dođe do kraja, oglašava se zvučni signal i treperi. Dodirnite za isključivanje signala.

Za isključivanje funkcije stupanj kuhanja postavite na 0.

Osim toga lijevo od vrijednosti tajmera možete dodirnuti , a zatim pored njega dodirnuti i potvrditi svoj izbor kad se pojavi skočni prozor.

Uključite podsjetnik.

Neka vaša ploča za kuhanje odbrojava minute za ploču kao cjelinu.

Važno: Ta funkcija nema utjecaja na rad zona kuhanja.
 1. Odaberite bilo koju zonu kuhanja.
  Na zaslonu se prikazuje odgovarajući klizač.
 2. Dodirnite .
  Prozor izbornika tajmera pojavljuje se na zaslonu.
 3. Pomičite prst ulijevo ili udesno da biste odabrali željeno vrijeme.
  Npr. sate i minute.
 4. Za potvrdu dodirnite U redu.

  Za poništavanje svojih odabira, odaberite .

  Kad odbrojavanje završi, oglašava se zvučni signal, a treperi. Dodirnite za isključivanje signala.

 5. Za isključivanje funkcije:
  1. Dodirnite s lijeve strane tajmera.
  2. Dodirnite pored njega i potvrdite svoj izbor kad se pojavi skočni prozor.
Štoperica

Pratite koliko dugo radi vaša zona kuhanja.

Funkcija automatski počinje odbrojavati odmah nakon što aktivirate zonu kuhanja.

Funkcija se ne zaustavlja kada podignete posudu sa zone kuhanja.

Uključite Štopericu.

Ovisno o svojim željama, uključite ili isključite funkciju Štoperica.

 1. Dodirnite za pristup Izborniku.
 2. Pomičite se po Izborniku da biste odabrali Postavke uređaja > Štoperica.
 3. Dodirnite prekidač za uključivanje/isključivanje funkcije.
Poništavanje Štoperice

Poništite Štopericu kako biste uskladili odbrojavanje sa svojim kuhanjem.

 1. Dodirnite .
 2. Iz skočnog prozora odaberite Poništi.
Funkcija započinje odbrojavanje od 0.
Pauziranje Štoperice

Privremeno pauzirajte funkciju Štoperica kako biste uskladili odbrojavanje sa svojim kuhanjem.

 1. Dodirnite .
 2. Iz skočnog prozora odaberite Pauza.
Za nastavak odbrojavanja odaberite Start.
Zaključavanje upravljačke ploče

Zaključajte upravljačku ploču kako biste spriječili slučajnu promjenu stupnja kuhanja.

Najprije namjestite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije dodirnite .

Za isključivanje funkcije dodirnite na 3 sekunde.

Imajte na umu: Funkcija Zaključano isključuje se i kad isključite ploču za kuhanje.
Uključite Roditeljsku zaštitu.

Kako biste spriječili slučajni rad ploče za kuhanje, uključite Roditeljsku zaštitu.

 1. Na zaslonu dodirnite za otvaranje Izbornika.
 2. S popisa odaberite Postavke uređaja > Roditeljska zaštita.
 3. Uključite prekidač.
 4. Za uključivanje funkcije dodirnite slova AOX abecednim redom.

Za isključivanje funkcije isključite prekidač.

Za izlaz iz Izbornika na desnoj strani zaslona dodirnite , izvan skočnog prozora.

Zaustavljanje i nastavak kuhanja

Privremeno pauzirajte i nastavite kuhati bez promjene odabranih postavki.

Važno: Ne možete uključivati tu funkciju kada radi Potpomognuto kuhanje ili Sous Vide.
Važno: Funkcija zaustavlja Power Boost.
 1. Za uključivanje funkcije dodirnite .
  Uključuje se . Sve zone kuhanja koje rade postavljene su na najniži stupanj kuhanja.
 2. Za nastavak kuhanja ponovno dodirnite .
  Postavke kuhanja ponovno su aktivirane.
Automatsko isključivanje povećava sigurnost.

U određenim se situacijama vaša ploča za kuhanje automatski isključuje ili isključuje zone kuhanja.

Vaša ploča za kuhanje automatski će se isključiti ako:

su sva polja kuhanja isključena.
Ako zone kuhanja nisu uključene, ploča za kuhanje isključuje se radi uštede energije.
na upravljačkoj ploči nešto stoji dulje od 10 sekundi.
Ako prolijete polijete upravljačku ploču ili stavite nešto na nju (tavu, krpu itd.), oglašava se signal i ploča za kuhanje se isključuje. Uklonite predmet ili očistite upravljačku ploču.
se ploča previše zagrijava.
Vaša ploča za kuhanje isključuje se kada postane previše vruće, npr. kad se pregrije prazna tava. Pustite da se zona kuhanja ohladi prije ponovne upotrebe ploče za kuhanje.
upotrebljavate pogrešan pribor za kuhanje ili u određenoj zoni nema posuda.
Bijeli simbol zone kuhanja treperi, a indukcijska zona kuhanja automatski se isključuje nakon 1 minute.
ne isključujte zonu kuhanja i ne mijenjajte stupanj kuhanja.
Nakon određenog vremena javlja se poruka i ploča za kuhanje isključuje se. Vrijeme ovisi o stupnju kuhanja.
Odnos između stupnja kuhanja i vremena automatskog isključivanja

Što je toplija zona kuhanja, kraće je vrijeme automatskog isključivanja.

Stupanj kuhanja Ploča se nakon toga isključuje
1 – 2 6 sati
3 – 5 5 sati
6 4 sata
7 – 9 1,5 sat
Prikaz ostatka topline

Indikator vam pomaže izbjeći dodirivanje vrućih površina.

Upozorenje: Postoji opasnost od opekotina zbog preostale topline.

Indukcijska ploča proizvodi toplinu potrebnu za kuhanje izravno na dnu posude. Posuda zauzvrat zagrijava staklokeramičku površinu ploče za kuhanje.

Indikator preostale topline OptiHeat Control prikazuje razinu preostale topline kao III, II ili I, pri čemu je III najviša razina.

Öko Timer (Ekotajmer)

Da biste uštedjeli energiju, zona kuhanja isključuje se prije završetka odbrojavanja.

Razlika u vremenu rada i odbrojavanju ovisi o stupnju kuhanja i trajanju postupka kuhanja.

Postavke uređaja

Konfigurirajte svoju ploču za kuhanje SensePro® tako da vam odgovara.

Možete promijeniti postavke za korisne stvari poput jezika, svjetline zaslona i tonova tipki svoje ploče za kuhanje.

Odabir jezika

Želite li promijeniti jezik nakon početnog postavljanja? Odaberite željeni jezik u nekoliko jednostavnih koraka.

 1. Na zaslonu dodirnite za otvaranje Izbornika.
 2. Odaberite Postavke uređaja > Jezik.
 3. Odaberite željeni jezik.
 4. Za potvrdu dodirnite Da.
 5. Dodirnite za zatvaranje Izbornika.
Postavljanje tonova tipki

Odaberite kako bi ploča za kuhanje trebala zvučati kad dodirnete tipke na upravljačkoj ploči.

 1. Dodirnite na zaslonu.
 2. Odaberite Postavke uređaja > Postavljanje > Tonovi tipki.
 3. Odaberite željenu opciju
  • bez zvuka,
  • klik (zadano),
  • bip.
 4. Dodirnite U redu.
 5. Dodirnite za zatvaranje Izbornika.
Postavljanje glasnoće zujalice

Odaberite kako bi glasno zujalica trebala signalizirati ili naznačiti kada dodirnete upravljačku ploču.

 1. Dodirnite na zaslonu.
 2. Odaberite Postavke uređaja > Postavljanje > Glasnoća zujalice.
 3. Odaberite željenu opciju.
 4. Dodirnite U redu.
 5. Dodirnite za zatvaranje Izbornika.
Postavljanje svjetline zaslona

Promjena svjetline zaslona može povećati vizualnu dostupnost.

Možete birati između 4 različite razine svjetline, pri čemu je 4 najsvjetlija.
 1. Dodirnite za otvaranje Izbornika.
 2. Odaberite Postavke uređaja > Postavljanje > Svjetlina zaslona.
 3. Odaberite željenu razinu.
 4. Dodirnite U redu.
 5. Dodirnite za zatvaranje Izbornika.

Čišćenje i održavanje

Saznajte kada i kako očistiti uređaj. Čist i njegovan uređaj povećava sigurnost i poboljšava rezultate tijekom kuhanja.
Održavanje i čišćenje vaše ploče za kuhanje

Saznajte kako očistiti ploču za kuhanje.

Pazite na ploču za kuhanje, uvijek upotrebljavajte posude s čistim i neoštećenim dnom.

Kada čistiti ploču za kuhanje?

Ploču za kuhanje očistite nakon svake upotrebe.

Imajte na umu: Ogrebotine ili tamne mrlje na površini ploče za kuhanje ne utječu na njezin rad.

Odmah uklonite:

 • otopljenu plastiku
 • plastičnu foliju
 • šećer
 • hranu sa šećerom.

Ako se to odmah ne ukloni, ploča za kuhanje može se oštetiti.

Upotrebljavajte poseban strugač za čišćenje staklenih površina. Držite strugač pod oštrim kutom i pomičite ga po površini.

Kada se ploča za kuhanje dovoljno ohladi, uklonite:

 • prstenove od kamenca
 • prstenove od vode
 • masne mrlje
 • sjajni metalni gubitak boje.

Očistite ploču vlažnom krpom i neabrazivnim sredstvom za čišćenje pogodnim za staklenu površinu ploče. Pomičite krpu slijeva nadesno kako biste očistili vodoravne žljebove na površini.

Za uklanjanje sjajnoga metalnoga gubitka boje upotrijebite mješavinu vode i octa i očistite površinu ploče za kuhanje.

Nakon čišćenja ploču za kuhanje obrišite mekom krpom.

Štedite energiju.

Uštedite energiju bez napora prilikom svakodnevnog kuhanja.

Savjeti kako lako uštedjeti energiju tijekom kuhanja

 • Kad zagrijavate vodu, upotrijebite samo količinu koju trebate.
 • Ako je moguće, posude uvijek poklopite poklopcima.
 • Prije uključivanja zone kuhanja na nju stavite posudu.
 • Posudu stavite na sredinu zone kuhanja.
 • Manje posude upotrebljavajte za manje zone kuhanja.
 • Preostalu toplinu upotrebljavajte za održavanje jela toplima ili za topljenje namirnica.

Videozapisi posvećeni početku rada

Saznajte kako izvući ono najbolje iz svojeg uređaja pomoću naših videozapisa s uputama.

 • Kako upotrijebiti sondu za hranu

  Kako upotrijebiti sondu za hranu

  Detaljne upute o tome kako upotrijebiti sondu za hranu koja dolazi uz ploču za kuhanje SensePro

  Sljedeći

 • Kako upotrijebiti funkciju za pomoć pri kuhanju

  Kako upotrijebiti funkciju za pomoć pri kuhanju

  Animacija kojom se korak po korak prikazuje kako upotrijebiti funkciju za pomoć pri kuhanju na ploči za kuhanje SensePro. Bacite oko i isprobajte je kod kuće.

  Sljedeći

 • Kako upotrijebiti funkciju sous-vide

  Kako upotrijebiti funkciju sous-vide

  Animacija kojom se korak po korak pokazuje kako upotrijebiti funkciju sous-vide na ploči za kuhanje SensePro. Bacite oko i isprobajte je kod kuće.

  Sljedeći

 • Kako upotrebljavati korisničko sučelje ploče za kuhanje SensePro

  Kako upotrebljavati korisničko sučelje ploče za kuhanje SensePro

  Kako izvući što više iz nove ploče za kuhanje SensePro. U ovoj animaciji možete pronaći savjete za upotrebu nove ploče za kuhanje SensePro. Manje rutinskih koraka, namještanje tajmera za svaku zonu, mogućnost Power Boost, upotreba funkcije za pomoći pri kuhanju.

  Sljedeći

 • Kako upotrijebiti funkciju sous-vide za pripremu jela nalik onima iz restorana kod kuće

  Kako upotrijebiti funkciju sous-vide za pripremu jela nalik onima iz restorana kod kuće

  Prednosti pripreme uz funkciju sous-vide, mogućnost pripreme jela nalik onima iz restorana uz ploču za kuhanje SensePro.

  Sljedeći


Funkcije

Uživajte u preciznim rezultatima pomoću Senzora za hranu

Naš bežični Senzor za hranu pomaže vam u stvaranju pofesionalnih rezultata kod kuće. Senzor za hranu mjere temperature do točnog stupnja i komunicira s pločom za kuhanje za precizne rezultate. Održavanje specifičnih temperatura znači da na ploči za kuhanje možete kuhati Sous Vide.

Kontrolirajte ploču za kuhanje s intuitivnim zaslonom osjetljivim na dodir.

Jednostavni zaslon osjetljiv na dodir koji vam pruža povjerenje na ploči za kuhanje
Uživajte u intuitivnom iskustvu s našim zaslonom u boji osjetljivim na dodir. Odaberite hranu koju želite kuhati i ploča za kuhanje prikazuje povratnu informaciju uživo za svaku zonu, tako da bez napora možete nadzirati postupak kuhanja. Ploča za kuhanje nudi vam svaki put detaljne upute za izvrsne rezultate.

Svaka zona je pojedinačno tempirana

Može biti kompleksno kuhanje više jela istovremeno, ali ne bi trebalo biti kompleksno postavljanje tajmera za njih. Vaša ploča to čini jednostavnim: postavite pojedinačni tajmer za svaku zonu kuhanja i kada tajmer završi, zona se automatski isključuje. Pametna pomoć kada vam je potrebna.

Spojite zone za više prostora za kuhanje pomoću Funkcije povezivanja

Više prostora za kuhanje
Funkcija povezivanja omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone kuhanja kako biste stvorili jedinstvenu veliku površinu. Kad se postavke temperature i vremena automatski usklade, idealno je za maksimalno iskorištavanje ploča ili tava za prženje.

Funkcija Hob²Hood

Neka se vaša ploča pobrine za napu
Hob²Hood® tehnologija znači da ploča za kuhanje automatski kontrolira postavke nape. Dok kuhate, ventilator se prilagođava temperaturnim promjenama koje napravite. Kao rezultat toga, možete se više usredotočiti na stvaranje ukusnih jela.