Simbol Wi-Fi robotskog usisavača je nestao ili treperi

Zadnje ažurirano 8.7.2020. 12:24

Ako Wi-Fi simbol robotskog usisavača gori bez treptanja onda je spojen na router. Evo nekoliko mogućih razloga zašto je Wi-Fi simbol robotskog usisavača nestao ili treperi.

Nestao:

  • Robotski usisavač neće prikazati Wi-Fi simbol ako nije spojen na mrežu.
  • Ako je mreža na koju je spojen robotski vusisavač nije dostupna.

Treperi:

  • Ako je robotski usisavač izgubio Wi-Fi vezu.
  • Vaš kućni router izgubio je internetsku vezu.
  • Robotski usisavač je izvan dosega Wi-Fi.
Rezervni dijelovi & dodatni pribor
Rezervni dijelovi & dodatni pribor

Pronađite originalne rezervne dijelove za Vaš uređaj putem našeg Contact centra i mi ćemo vam ih dostaviti direktno na Vašu kućnu adresu.