Funkcija mlaz pare i funkcija vertikalni mlaz pare ne rade na mojem glačalu

Zadnje ažurirano 28.8.2020. 11:32

Problem

  • Funkcija mlaz pare i funkcija vertikalni mlaz pare ne rade na mojem glačalu

Odnosi se na

  • Pegla na paru

Rješenje

  1. Stavite glačalo u vodoravni položaj i pričekajte prije korištenja funkcije mlaz pare.
  2. Podesite odgovarajuću temperaturu na glačanje parom (do ••).
  3. Postavite glačalo u okomiti položaj i pričekajte da se upali lampica indikatora temperature.

Uzrok

  • Funkcija mlaz pare vrlo je često korištena u kratkom vremenu.
  • Glačalo nije dovoljno vruće.