Temperatura u kombiniranom hladnjaku je previsoka

Zadnje ažurirano 5.2.2020. 13:18

Problem:

  • U hladnjaku je pretoplo
  • Temperatura u hladnjaku je previsoka

Vrijedi za:

  • Kombinirani hladnjak
  • Hladnjak

Rješenje:

1. Ako ste tek postavili ispravnu temperaturu, pričekajte pribl. 12 sati da je aparat postigne

2. Ako ste upravo spremili veliku količinu namirnica u aparat, alarm će prestati oglašavati zvučni signal kada se ponovno postigne normalna temperatura 

3. Provjerite je li ventilator u aparatu uključen i radi li (ako vaš aparat ima ventilator) 

Rad ventilatora možete provjeriti tako da na trenutak zatvorite vrata i ponovno ih otvorite.

Čim otvorite vrata moći ćete čuti radi li ventilator i da li se prerano zaustavlja. 

4. Pobrinite se da aparat bude niveliran

Prilagodite nožice na dnu aparata i pomoću libele provjerite je li niveliran.

5. Provjerite je li aparat ispravno instaliran i učvršćen tako da se vrata mogu čvrsto zatvoriti (ugradbeni aparati) 

6. Provjerite je li brtva vrata čista i neoštećena 

7. Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena i izbjegavajte ostavljati vrata predugo otvorenima 

8. Provjerite jesu li šarke vrata čvrste i neoštećene.

Zamijenite sve oštećene dijelove šarki. 

9. Provjerite hladi li aparat ispravno

  • Izmjerite temperaturu termometrom uronjenim u čašu vode postavljenu u hladnjak.
  • Ako je temperatura u hladnjaku između +4 i +5 °C, hladnjak radi ispravno.
  • Temperatura u središtu namirnica važnija je od temperature u unutrašnjosti hladnjaka jer temperatura zraka varira tijekom svakog ciklusa hlađenja (između pokretanja i zaustavljanja rada kompresora hladnjaka).
  • Imajte na umu da vrijednosti izmjerene nekvalitetnijim termometrima mogu odstupati za ±1–2 °C ili više. 
  • Prilagodite temperaturu okretanjem regulatora temperature ili pomoću upravljačke ploče.    


10. Provjerite je li aparat instaliran s odgovarajućom ventilacijom. 

Zahtjeve za ventilaciju možete pronaći u korisničkom priručniku ili vodiču za instalaciju. 

11. Provjerite je li zaštitna ambalaža uklonjena s vrata (ugradbeni aparati)

12. Provjerite je li okolna temperatura previsoka ili preniska u odnosu na klimatsku klasu navedenu na nazivnoj pločici  

13. Odmrznite aparat i ponovno ga uključite   

14. Obratite se ovlaštenom servisnom centru

Ako se pomoću navedenih prijedloga problem ne riješi, preporučujemo da zatražite pomoć ovlaštenog servisera.

Zatražite popravak
Zatražite popravak

Povjerite svoj uređaj našim iskusnim ovlaštenim tehničarima i osigurajte najbolju profesionalnu uslugu za svoj Electrolux i AEG proizvod. Ugovorite uslugu „Fiksna cijena popravka“ kojom vam za uređaje van garancijskog perioda osiguravamo jedinstven plan pomoći: ekskluzivnu tehničku intervenciju po fiksnoj cijeni popravka.

Rezervni dijelovi & dodatni pribor
Rezervni dijelovi & dodatni pribor

Pronađite originalne rezervne dijelove za Vaš uređaj putem našeg Contact centra i mi ćemo vam ih dostaviti direktno na Vašu kućnu adresu.