Kako rastaviti i sastaviti nosače ladica za pribor za jelo u perilici posuđa

Zadnje ažurirano 16.3.2021. 10:11

Prije bilo kakvog postupka održavanja, isključite uređaj i odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uvijek pazite kad premještate uređaje, za teške uređaje potrebno je da ih premjeste dvije osobe.

Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

Imajte na umu da samostalno ili neprofesionalno popravljanje može imati sigurnosne posljedice ako se ne izvede pravilno


Rastavljanje i sastavljanje ladice za pribor za jelo i srednje košare

Postupak je sličan za obje košare i radi se s potpuno izbačenim košaricama

Pojedinosti o pritisku i kretanju u koraku 2

1 -   Uklonite vijke koji učvršćuju košaru na vodilicama

2 -   Pritisnite zasun i pomaknite košaru dok držite vodilicu.

3 -   Dok držite košaru, pomaknite jednu po jednu vodilicu odvojeno od košare

Taj bi pokret trebao biti dovoljno malen samo da se košarica oslobodi vodilica


Za sastavljanje košara napravite obrnuti postupak i redoslijed

Demontaža i montaža gornjih vodilica

1 - Kada je vodilica poravnana kako je prikazano na slici, zasun za pritiskanje nalazi se u rupi označenoj na slici

2 - Pritisnite zasun i pomaknite vodilicu u smjeru prema prednjoj strani perilice posuđa. Taj bi pokret trebao biti dovoljno mali da samo otpusti vodilice iz kade

Za sastavljanje košara napravite obrnuti postupak i redoslijed, bez pritiskanja zasuna.


Slike koje predstavljaju desne bočne vodilice

Pojedinosti o komponentama