Ažuriranje softvera s USB vezom

Uputa

Robot automatski prima ažuriranja softvera preko aplikacije pametnog telefona. Softver se može ažurirati i preko USB-a slijeđenjem ovih uputa i preuzimanjem najnovije datoteke softvera s internetske stranice.

Step 1

Uvjerite se da je robot napunjen do kraja. (Baterija je bijela i ne trepće.)

Step 2

Preuzmite datoteku softvera s poveznice na internetskoj stranici i spremite je na računalo.

Step 3

Spojite robot mikro USB kabelom na svoje računalo. Računalo prepoznaje robota kao USB uređaj za masovnu pohranu. Zaslon na robotu će pokazati ”SUPG”. (Morate koristiti USB kabel koji nije samo za punjenje nego i prijenos podataka.)

Step 4

Kopirajte datoteku softvera s vaše lokacije preuzimanja na uređaj za masovnu pohranu (robot).

Step 5

Iskopčajte USB kabel i ažuriranje će odmah započeti. Nakon dovršetka ažuriranja robot će se ponovno pokrenuti.

Step 6

Vratite robot na postolje za punjenje. Sada ponovno možete upravljati robotom preko aplikacije. Trebate li najprije izvršiti ažuriranje prije postavljanja robota, sada možete nastaviti s konfiguracijom unutar aplikacije pametnog telefona.