Kondenzacijska (grijač) sušilica rublja ne suši pravilno i/ili se ne zagrijava i/ili prikazuje pogrešno vrijeme trajanja na zaslonu

Zadnje ažurirano 22.8.2023. 14:56

Problem

  • Sušilica ne suši kako treba, ne grije, rublje je mokro
  • Sušilica rublja prikazuje pogrešno vrijeme trajanja na zaslonu; zaslon prikazuje preostalo vrijeme od npr. 1 minute puno duže.

Odnosi se na

  • Kondenzacijska sušilica

Rješenje

Očistite filtar za dlačice sušilice rublja

Na kraju svakog ciklusa, Filter simbol se pojavljuje na zaslonu i morate očistiti filter. Očistite filter nakon svakog ciklusa sušenja


1. Otvorite vrata i povucite filter prema gore.

2. Gurnite kuku da otvorite filter.3. Vlažnom rukom očistite oba dijela filtra.

4. Po potrebi očistite filtar usisavačem.

Zatvorite filter.

5. Ako je potrebno, uklonite dlačice iz kučišta filtra i brtve.

6. Vratite filtar.

Nakon čišćenja trebali biste moći vidjeti kroz mrežicu kada ih podignete prema svjetlu.

Ako je filter oštećen, preporučujemo da ga zamijenite.  

Preporučamo originalne rezervne dijelove i pribor.

Za dodatna pitanja, kupnju rezervnih dijelova i pribora ili narudžbu ovlaštenog servisa kontaktirajte našu korisničku podršku na  +385 1 6323338

Uzrok

Zašto je redovito održavanje važno za vašu sušilicu:

Učinkovitost i rezultati sušenja – Blokirani filter i kondenzator dovode do duljeg trajanja ciklusa i nezadovoljavajućih rezultata sušenja.

Uštedite novac i energiju – Blokirani filtri dovode do povećane potrošnje energije.

Duži životni vijek – Briga o vašem stroju znači da će raditi bolje dulje vrijeme, a mogli biste izbjeći nepotrebne kvarove.

Zaštitno jamstvo – Ako dođe do kvara jer ste preskočili osnovno održavanje, jamstvo stroja moglo bi biti nevažeće