Kako rastaviti i sastaviti ladicu za deterdžent (FL) (2)

Zadnje ažurirano 23.2.2021. 7:47

Prije bilo kakvog postupka održavanja, isključite uređaj i odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uvijek pazite kad premještate uređaje, za teške uređaje potrebno je da ih premjeste dvije osobe.

Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

Imajte na umu da samostalno ili neprofesionalno popravljanje može imati sigurnosne posljedice ako se ne izvede pravilno


Kako rastaviti i sastaviti ladicu za deterdžent

1. Uklonite ladicu. Gurnite rub ladice u mjesto strelicom (PUSH) da biste ladicu lako uklonili.

Slika za uvoz riječi

Slika za uvoz riječi

2. Postavite ladicu naopako.

Slika za uvoz riječi

3. Da biste uklonili ladicu s ručke, postavite ravni odvijač na područje gdje se nalazi stezaljka.

4. Lagano pritisnite stezaljku odvijačem 1 i pritisnite je 2 tako da možete izvući kvaku vrata. Pazite da ne slomite stezaljku.

Video s uputama