Zamijenite donja vrata hladnjaka sa više vrata (7KL)

Zadnje ažurirano 15.3.2021. 1:33

Prije bilo kakvog postupka održavanja, isključite uređaj i odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uvijek pazite kad premještate uređaje, za teške uređaje potrebno je da ih premjeste dvije osobe.

Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

Imajte na umu da samostalno ili neprofesionalno popravljanje može imati sigurnosne posljedice ako se ne izvede pravilno

Zamjena donjih vrataObrnuti postupak za ponovno sastavljanje